Entreprenør – Input til plan for sikkerhed og sundhed

Entreprenøren skal i forhold til arbejdsmiljøkoordinatoren bidrage med de oplysninger, der er nødvendige for, at plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kan udarbejdes.

Entreprenøren skal  efterfølgende bidrage med de oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) kan ajourføre PSS.

Det kan fx være kontaktoplysninger til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen og planlagte underentreprenører, samt hvis entreprenøren planlægger væsentlige ændringer af arbejdsprocesser. Dette skal meddeles arbejdsmiljøkoordinator (B) og eventuelt drøftes på sikkerhedsmødet.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan fastsætte tidsfrister for, hvornår disse input skal indleveres.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018