Entreprenør – Arbejdsmiljøorganisation på pladsen

Hvis den enkelte entreprenør har fem eller flere ansatte på byggepladsen, og deres arbejde foregår i en periode på mindst 14 dage, skal entreprenørens samarbejde om arbejdsmiljøet på byggepladsen foregå i en arbejdsmiljøorganisation, også kaldet AMO.

Alle entreprenørens ansatte på byggepladsen, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, skal tælles med, når man skal finde ud af, om der er fem eller flere ansatte på byggepladsen.

En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljøloven som en ansat, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller i en del af virksomheden.

Entreprenørens indlejede ansatte på byggepladsen, deltidsansatte og løstansatte tæller også med.

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 12. februar 2021