Entreprenør – Arbejdsgiveransvaret

Som hovedregel er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at hele arbejdsmiljøloven overholdes.

Særligt i forhold til entreprenørens ansvar for medarbejdernes arbejdsmiljø på byggepladsen gælder følgende:

  • Arbejdet skal være planlagt og tilrettelagt, så det kan udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt.
  • Arbejdsstedet skal være indrettet forsvarligt.
  • De ansatte skal have den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet farefrit.
  • Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt, og at medarbejderne følger instruktionerne.
  • Der skal udarbejdes skriftlige arbejdspladsvurderinger.

Læs mere:

 

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022