Engagement, dialog og deltagelse på sikkerhedsmøderne fik et boost, da det hele blev mere konkret

På en byggeplads i Høje Taastrup følte arbejdsmiljøkoordinator i HP Byg, at der manglede noget energi i sikkerhedsmøderne. Det haltede lidt med mødedeltagelse og lysten til at indgå aktivt i dialogen på møderne. Men det ændrede sig, da et nyt værktøj, som er med til at tydeliggøre udfordringerne på pladsen, kom på banen sammen med en handleplan. Det skete i forbindelse med BFA Bygge & Anlægs projekt, hvor der blev tilbudt hjælp til samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Som arbejdsmiljøkoordinator kunne Peter Juul sagtens se, hvad der manglede: ”Langt hen ad vejen, så er det vel byggebranchen i en nøddeskal, at vi er for dårlige til at tale sammen. Jeg synes i hvert fald, at vi havde nogle udfordringer, når det kom til hvor aktiv, man skulle være på de forskellige møder.  Altså: hvor meget skulle man egentligt sige, når man deltog i de forskellige møder.”

Væk med det gamle værktøj
Oprindeligt var omdrejningspunktet på sikkerhedsmødet en bemandingsoversigt, hvor man kunne se, hvem der var på de forskellige byggefelter, og hvilket grej og tekniske hjælpemidler man havde de forskellige steder. Der blev så taget et foto af skemaet, og det blev så lagt som et bilag i referatet fra sikkerhedsmødet. Men i forbindelse med projektet blev det hurtigt kasseret, fordi det ikke rigtigt virkede. Problemet var nok, at skemaet mest blev brugt som undskyldning for at samle folk til sikkerhedsmøderne, men efterfølgende blev informationerne ikke rigtig brugt til noget, vurderer Peter Juul.

Sammen med BFA Bygge & Anlægs leverandør på projektet, Human House, fik Peter – sammen med underentreprenører og samarbejdsparter – mulighed for at sætte spot på HP Bygs tre værdier: RESPEKT, FAGLIGHED OG HANDLEKRAFT. På et fællesmøde fik de sat flere ord på de tre begreber:

Respekt: Den gode dialog.  At man er fair og høflig overfor hinanden og at man holder sit ord.

Faglighed: Alle vil gerne arbejde sammen med kompetente folk, at vi afleverer god kvalitet, og at vi er stolte af det, vi bygger.

Handlekraft: At man tænker frem i byggeprocessen, og at vi leverer til aftalt tid og økonomi.

”Skydeskiven”
Det blev startskuddet til at bruge en slags ’skydeskive’ eller hjul, hvor man kan indeksere de forskellige områder i arbejdsmiljøet. Alle til mødet bliver bedt om at sætte et tal mellem 1 og ti på områderne: Samarbejde, Adgangsveje, Oprydning, Løft/hjælpemidler, Støv, Støj, Oplag og Generel sikkerhed. I forbindelse med mødet finder man så frem til et fælles niveau, hvor man også diskuterer udfordringerne, og hvad der skal gøres for at løfte niveauet, så tingene bliver bedre – specielt, hvis niveauet er kritisk lavt.

Skiven er altid synlig, så den er en reminder på, hvordan det står til, og hvad der skal arbejdes med. Gennemgangen og justeringen af niveauerne sker kun ca. en gang i kvartalet, da det alligevel kræver lidt tid at skulle gå det hele igennem. Men skiven er synlig og aktiv hele tiden.

Det har effekt
Og Peter er ikke et øjeblik i tvivl om, at det virker og har haft en effekt: ”Det her går igen på alle vores møder. Men det var også vigtigt at få gjort det endnu mere synligt og tydeligt på sikkerhedsmøderne. Og det har været vigtigt i forhold til at undgå ulykker – og det har også virket, da vi ikke har haft nogen alvorlige ulykker. Så jeg tror jo på, at dialogen virker. Det ’trykudligner’, og man har mere lyst til at lytte til hinanden.”

”Det jeg vil råde andre til er at få tingene italesat, så tegnet cirklen, få indekseret nogle temaer og områder, som I vil sætte ind overfor. På den her plads har vi bundet tingene sammen med en handlingsplan, som også står ved siden af cirklen – og her står også, hvem (HP Byg eller underentreprenør) der har ansvaret for, at tingene bliver udført. I forhold til handlingsplanen holder vi så et ugentligt møde, hvor vi ser på, om der er blevet fulgt op på det, vi har aftalt. Så handleplanen og ’skydeskiven’ hænger fint sammen – og gør det hele konkret,” fortæller Peter.

Arbejdsmiljøchefen
Søren Fiil Visby er arbejdsmiljøchef i HP Byg, og han kan også se, at der er sket noget positivt, når han besøger byggepladsen i Høje Taastrup. Og han kan samtidig se, at projektet har været med til at styrke Peters rolle som arbejdsmiljøkoordinator:

”Det virker, når man begynder at tænke og gøre tingene lidt anderledes. Så ved at ryste posen lidt, så kan vi få aktiveret folk og gør det hele mere interessant. Og ved at høre de andres holdninger til tingene, så får vi også et bedre samarbejde. Blandt andet ved, at man kommer lidt ind under huden på hinanden, så man også finder ud af, hvad det er, der betyder noget. Det gør det i hvert fald nemmere at tilpasse sig hinanden, når man også forstår hinanden.”

Inspiration til arbejdsmiljøkoordinator og andre
BFA Bygge & Anlæg har samlet en række metoder og cases fra projektet, så de kan benyttes som inspiration på andre byggepladser. Fælles for metoderne, som ligger her på hjemmesiden, er, at de har arbejdsmiljøkoordinatoren som omdrejningspunkt, men de kan også være til inspiration for arbejdsmiljørepræsentanter, byggeledere, arbejdsgivere m.fl. Der var været konsulentbistand fra Human House i forbindelse med projektet, men alle de anvendte værktøjer og metoder er beskrevet, så de kan anvendes umiddelbart af arbejdsmiljøkoordinator – uden brug af ekstern bistand.

Rollen som arbejdsmiljøkoordinator
Som Arbejdsmiljøchef er Søren Fiil Visby med til at forme, hvordan HP Byg kan have et vedvarende fokus på arbejdsmiljø i samspil med processerne omkring virksomhedens opgaver. Det betyder også, at han er i løbende dialog med virksomhedens arbejdsmiljøkoordinatorer med henblik på at udvikle deres rolle og for at forbedre deres muligheder for at agere. Om projektets effekt på rollen som koordinator siger Søren:

”Det her er helt sikkert en måde at styrke koordinatorrollen på, fordi jeg synes koordinatorrollen ofte kan udvikle sig til en politi-rolle, hvor man skal gå og slå folk i hovedet. Samtidig glemmer folk også ofte, at koordinator skal koordinere arbejdsmiljø-indsatsen, men at det ikke er koordinator, der skal stå for arbejdsmiljøet. Og derfor kan det være godt at være tydelig om, hvem der har ansvar for hvad i arbejdsmiljøet, så koordinator ikke står med det hele selv. Det her værktøj er noget, der kan få ansvaret spredt lidt mere ud, og sikre, at folk bliver mere engagerede. Og samtidig give koordinator muligheden for rent faktisk at koordinere.”

Gode råd fra arbejdsmiljøkoordinator Peter Juul, når man vil sætte fokus på samarbejde og dialog om arbejdsmiljø på byggepladser:

  • Indsatsen skal ikke være for bred, for så bliver det for ’luftigt’.
  • Det skal være håndgribeligt.
  • Det skal være noget, der kan relateres til – og som betyder noget.
  • Det er også vigtigt at koble en handlingsplan på, så man kan se, hvem der skal gøre hvad.
  • Der skal følges op på det, der er aftalt.
  • Og husk også, at det er vigtigt med ros og ris.

Se vores eksempelsamling Samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladser: Eksempelsamling med metoder og cases

af Morten Broe Bichel for BFA Bygge & Anlæg

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 15. januar 2024

Siden er ændret 15. januar 2024