Energinets kampagne mod fingerskader

Energinet har gennemført en kampagne om fingerskader, efter at de oplevede dette som en forøget risiko på nogle af deres byggepladser. Det var arbejdsmiljøkoordinatoren, som stod for kampagnen.

Der blev afholdt et kick-off arrangement blandt håndværkerne, hvor man kom ind på antallet af skader og hvilke arbejdssituationer, de forekommer i. Det er både arbejde med kniv og skarpe materialer, såsom kabelbakker og stålplader, men også situationer hvor fingre bliver klemt, fx mellem lift og en bygningsdel, eller mellem værktøj og det materiale, der arbejdes med. Der var udarbejdet et talepapir med de vigtigste pointer.

”Kampagnen blev planlagt af Lone Trap og Rikke Voss Andersen i forbindelse med Energinets Baltic Pipe projekt og herefter gennemført på andre af Energinets projekter”, fortæller Jesper Dahl Vittrup, arbejdsmiljøkoordinator hos Energinet.

Åbn en dåse med manglende fingre
Efterfølgende illustrerede man udfordringen med manglende fingre ved at servere slik og drikkevarer, som håndværkerne skulle åbne med handsker på, hvor nogle af handskens fingre var bundet sammen, så dele af hånden ikke kunne bruges.

Det gav anledning til en snak om forebyggelse af fingerskader, samt kendskab til ulykker blandt kolleger og familie. I talepapiret var noteret et par spørgsmål, som kunne anvendes hertil.

”Den lille gimmick med at prøve at agere, hvis man ikke har alle sine fingre, var for at gøre problemstillingen mere konkret”, forklarer Jesper Dahl Vittrup.

Plakater
Der blev sat et banner og plakater op, som hang i hele kampagneperioden. PÅ plakaterne blev der bl.a. vist fotos af fingerskader for at vise konsekvensen af en arbejdsulykke.

Foto: Energinettets kampagne mod fingerskader

Læs mere om Energinets håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø på:

Eksempel skrevet af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Tags: , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 31. august 2023

Siden er ændret 31. august 2023