7 Supplerende materialer

 • Motivation til at prioritere arbejdsmiljøkoordineringen (og arbejdsmiljøindsatsen i øvrigt)
 1. Arbejdsmiljøkoordineringens nødvendighed
 2. Værdien af et godt samspil mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator for arbejdsmiljøkoordineringen værdien af et godt samspil mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, blandt andet:
 • Arbejdsmiljøkoordineringens betydning for sikringen af arbejdsmiljøet på byggepladsen og den efterfølgende drift mv.
 • Arbejdsmiljøkoordineringens – og den øvrige arbejdsmiljøindsats – betydning for byggeprocessens afvikling, kvalitet og økonomi
 • Bygherrens betydning for at sikre arbejdsmiljøkoordinatoren legitimitet
 1. Bygherrens udbytte af et godt arbejdsmiljø
 2. Rådgiverens udbytte af et godt arbejdsmiljø
 3. Entreprenørens udbytte af et godt arbejdsmiljø
 • Dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan være:
 1. Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator handler på bygherrens vegne
 2. Arbejdsmiljøkoordinators mandat
 3. Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
 4. Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
 5. Kommunikationslinjer i projektet
 6. Arbejdsmiljøkoordinators præsentation af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen vil foregå:
  • Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
  • Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  • Aftale om arbejdsmiljøkoordinators mandat/beføjelser
  • Aftale hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
  • Håndtering af opstartsmøder
 7. Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres
 8. Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
 9. Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse
 10. Statusmøder mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre om, hvorvidt arbejdsmiljø-koordineringen fungerer efter hensigten

(Fra Byggeproces.dk, 11. marts 2019)

 • Kort vejledning om de vigtigste spørgsmål, som bygherren bør have overvejet inden det indledende møde om arbejdsmiljøkoordineringen