6 Evaluering og overgang til drift

  • Organisering af ajourføring og færdiggørelse af journalen – herunder bygherrens inddragelse mhp. organiseringen af drift og vedligehold mv.
  • Arbejdsmiljøkoordinatorens eventuelle rolle ifm. udformningen af driftsmanualerog lignende
  • Evaluering af koordineringsforløbet mhp. læring, der kan nyttiggøres i tilrettelægningen af fremtidige projekter (fx ved at lade nøglepersonerne gennemføre evalueringsmøder eller inddrage erfaringsopsamling og læring i lean-processer)