5 Udførelse af bygge- og anlægsarbejde

 • Bygherren og arbejdsmiljøkoordinatorens samarbejde
  • Hvordan skal dialogen foregå, så den giver mening for både bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren: ”Hvad er vigtigt for mig?”
  • Mødehyppighed
  • Andre former for kommunikation, der sikrer at bygherren kan følge med i hvordan koordineringsopgaven varetages og fungerer
 • Bygherrens inddragelse (eller blot orientering om) den løbende opfølgning på PSS
 • Bygherrens deltagelse i sikkerhedsmøder, opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger
 • Bygherrens opfølgning på de aftaler, der er indgået om koordineringen, så arbejdsmiljøkoordinatoren bliver ”holdt til ilden”
  • Løbende evaluering og erfaringsopsamling
 • Fastlæggelse af arbejdsmiljøkoordinatorens mandat (arbejdsmiljøkoordinatorens bemyndigelse til at iværksætte foranstaltninger mv, der er arbejdsmiljømæssigt begrundet, og til at reagere overfor entreprenører, der ikke lever op til fastlagte arbejdsmiljøstandarder)
 • Organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen, så der finder en reel koordinering sted og gennemføres ordentlige runderinger
  • Tilrettelægning af opstartsmøder, sikkerhedsrunderinger, synliggørelse af særlige risici, sikkerhedsmæder, arbejdsmiljøinformation mv.
  • Værktøjer til gennemførelse af sikkerhedsrunderinger og opstartsmøder mv.
 • Fastlæggelse af retningslinjer for samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinatoren og byggeledelsen
 • Omfanget af arbejdsmiljøkoordinatorens opfølgning ift. de enkelte entreprenørers[8]egne arbejdsmiljøforhold og deres egenindsats
  • I forbindelse med totalentrepriser skal entreprenøren være særligt opmærksom på at vise at han kan løfte koordineringsopgaven for bygherren