4 Overgang fra P-koordinering til B-koordinering

 • Tilrettelægning af overleveringen fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
  • Dokumentation overfor arbejdsmiljøkoordinator B
  • Hvordan kan arbejdsmiljøkoordinator (P) kvalificere arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Eventuel involvering af byggelederne herunder blandt andet
  • Videreformidling af beslutninger med arbejdsmiljømæssig betydning fra projekteringsfasen – fx beslutninger vedr. substitution
 • Vurdering af kvaliteten af projektmaterialet og oplægget til planen for sikkerhed og sundhed (PSS) med fokus på blandt andet særligt farlige situationer og kritiske faser
 • B-koordineringens forventelige omfang og kompleksitet
  • Værktøjer der skal anvendes ifm arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen
  • Rammerne for koordineringsopgaven og arbejdsmiljøkoordinatorens handlerum
 • Hvem skal deltage på overleveringsmødet