3 Udbud af bygge- og anlægsarbejde

  • Arbejdsmiljøkoordinatorens involvering i formuleringen af udbudsmateriale for udførelsen
  • Orientering om PSS og specificering af de enkelte entreprenørers ansvar for fællesområder
  • Orientering om arbejdsmiljøkoordineringen, herunder håndtering af farlige situationer og arbejde, der kan genere andre entreprenører
  • Forventninger til entreprenørernes egenindsats, som arbejdsmiljøkoordinatoren i samarbejde med byggeledelsen skal kontrollere
  • Regulativ for affaldshåndtering, orden og ryddelighed samt renholdelse
  • Eventuelle krav om arbejdsmiljøansvarlig kontaktperson eller lignende til entreprenøren
  • Forventninger om entreprenørernes deltagelse på sikkerhedsmøder, opstartsmøder og eventuelle fælles arbejdsmiljøkampagner mv.