1 Udbud af arbejdsmiljøkoordineringsopgaven

 • Arbejdsmiljøkoordineringsopgaver der skal indgå i udbuddet
  • Opgaver (med udgangspunkt i denne drejebog og fx FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse)
  • Kommunikationsmetoder og samarbejdsformer
  • Ressourcer (tid og økonomi)
 • Krav til arbejdsmiljøkoordinator om
  • Viden og erfaringer mv. som modsvarer den aktuelle koordineringsopgave (placering, dokumenterbar erfaring, uddannelse mv.)
  • Ansættelsessted (bygherre, bygherrerådgiver, projekterende, byggeledelse eller entreprenør)
  • Kontinuitet (samme eller forskellig P-koordinator og B-koordinator)
 • Økonomiske og organisatoriske rammer, som sikrer arbejdsmiljøkoordinatoren tilstrækkeligt rum til at varetage koordineringsopgaven
 • Betydningen af entrepriseformer mv
  • Fag-, hoved- og storentreprise
  • Totalentreprise
  • Intern eller ekstern bygherrefunktion
  • Tidlig inddragelse og partnering mv.
 • Kontrakt om arbejdsmiljøkoordinering (en eller flere kontrakter, selvstændig kontrakt eller del af samlet ydelse fra rådgiver eller totalentreprenør)