Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Dokumentation af arbejdsmiljøovervejelser

Både den projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) har god gavn af løbende at dokumentere de arbejdsmiljøovervejelser, som gøres i projekteringsforløbet.

Hermed bevares historikken for risikohåndteringen og de løsninger, som der har været talt om som en dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen. Det er en god ide at aftale mellem den projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P), hvem der udarbejder dokumentationen, så dobbeltarbejde undgås.

Dokumentationen kan ske via referater fra projekteringsmøder, eller der kan føres en logbog over kortlagte arbejdsmiljørisici. Logbogen kan give et samlet overblik.

Logbog

En logbog er nyttig i kortlægning og risikovurdering af arbejdsmiljørisici. Logbogen skal hjælpe de projekterende med at få systematiseret indarbejdelsen af arbejdsmiljøhensyn i projektet og kan indgå i grundlaget for arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journalen.

Læs mere:

Eksempel:

Særligt komplicerede arbejdsprocesser (fx 5-10) kan udpeges som fokusområder i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal så udarbejde dokumentation for arbejdsprocesvurderinger som en ydelse efter kontraktindgåelse.

Udvælgelsen af fokusområder sker af den projekterende med inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P) og godkendes af bygherren inden udbud. Det kan fx være følgende arbejdsprocesser:

  • Nedrivning af bygninger.
  • Montage af præfabrikerede betonelementer.
  • Montager af udvendige/indvendige vinduer og ovenlys.
  • Montage af ventilationsudstyr.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 11. januar 2021