Kategorien Eksempler

Arbejdsmiljøpris hos Hoffmann

Hoffmann afholder en årlig arbejdsmiljødag, hvor der uddeles en arbejdsmiljøpris. Prismodtageren kommer til Veidekke og forsvarer danskerne i den endelige... Læs mere

Hoffmanns arbejdsmiljøuge

Hoffmann har en årlig HMS-uge (Helse, Miljø og Sikkerhed), som arbejdsmiljøcheferne planlægger i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen fortæller... Læs mere

Arbejdsmiljøchef i Hoffmann

Hoffmann A/S har to arbejdsmiljøchefer, som varetager det interne fokus på arbejdsmiljø sammen med lederne i linjeorganisationen. Dertil kommer en... Læs mere