Kategorien Bygherren

Bygherren – Journalen

Bygherrens journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren i henhold til aftalerne med bygherren... Læs mere

Bygherren – Store pladser

Bygherren skal på store pladser sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udfører nogle særlige lovfastsatte opgaver: Opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt udarbejdelse... Læs mere