Carlsberg Byen P/S sætter aktørsamarbejdet højt

Som privat bygherre er Carlsberg Byen P/S ikke bundet af reglerne om EU-udbud, og det giver nogle friheder til at vælge en anden proces. Derfor har man valgt en samarbejds- og udbudsmodel, hvor bygherren tager aktiv del i at sætte holdet og tager en rolle som procesleder for det gode samarbejde gennem hele byggeprocessen.

Administrerende direktør Jens Nyhus og projektdirektør Nina Skovgaard i Carlsberg Byen P/S fortæller her om den valgte samarbejds- og udbudsmodel.

Sæt det bedste hold
Carlsberg Byen P/S indbød en række ingeniør-, arkitekt- og entreprenørvirksomheder til en indledende proces med det formål, at bygherren og virksomhederne skulle lære hinanden at kende. I løbet af processen bød virksomhederne ind på hvilke af byggefelterne, som de ønskede at bygge på, og hvem de ønskede at samarbejde med. Efter en udvælgelsesproces sammensatte Carlsberg Byen P/S firmaerne i teams. ”Vi havde fokus på at sætte de bedste hold, hvor deltagerne kunne med hinanden og på at skabe færrest mulige grænseflader”, forklarer Nina Skovgaard.

Projektchefer som procesledere
I den efterfølgende proces, hvor projekteringen igangsættes, påtager projektcheferne fra Carlsberg Byen P/S sig en rolle som procesledere. Projektcheferne sætter rammerne for samarbejdet, bidrager aktivt i projekterings- og beslutningsprocesserne, og griber ind, hvis noget er ved at løbe af sporet. Det er vigtigt, at alle deltagerne føler sig som ligeværdige parter i projektet.

”Vi vil gerne som bygherre tage et ekstra ansvar og stille os i midten af projektgruppen for at sikre det gode samarbejde”, fortæller Jens Nyhus og fortsætter: ”Vi tager ansvaret for helheden og sikrer koordineringen mellem projekterne. Vi tror på, at de rigtige kompetencer, et godt samarbejde og en god forberedelse giver bedre kvalitet, økonomi og også et bedre arbejdsmiljø”. Projektcheferne leder processen frem, så der bliver taget de nødvendige diskussioner og beslutninger undervejs på en måde, hvor både kreativitet og fremdrift tilgodeses.

Det handler om image
”Hvis der sker noget, så hænger vi på den, uanset at vi har gjort det rigtige. Vi har derfor en klar interesse i at sikre, at der bliver taget hånd om tingene på det rigtige tidspunkt. Det gælder også arbejdsmiljø”, siger Jens Nyhus. Derfor er det vigtigt at få de rette kompetencer i spil i tide og skabt et forum, hvor man åbent kan diskutere risici og håndtering af disse.

Jens Nyhus og Nina Skovgaard mener, at man fremadrettet vil se flere bygherrer påtage sig en mere synlig og aktiv rolle. Det er deres erfaring, at det er den bedste måde at optimere byggeprocessen for alle på, og det har andre bygherrer også fået øjnene op for. En god byggeproces for alle giver nemlig det bedste resultat for bygherren i den sidste ende.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018