Carlsberg Byen har overordnet arbejdsmiljøkoordinator

Administrerende direktør Jens Nyhus og projektdirektør Nina Skovgaard i Carlsberg Byen P/S fortæller her om, hvordan man håndterer bygherreansvaret for arbejdsmiljø.

Carlsberg Byen P/S er bygherre for en række byggeprojekter, som udføres sideløbende. Der udpeges arbejdsmiljøkoordinatorer under projektering og udførelse for de enkelte projekter. Men der er også behov for en overordnet arbejdsmiljøkoordinator, som kan holde øje med arbejdsmiljøet på tværs af projekterne. ”Vi har derfor valgt at udpege en rådgiver som denne overordnede arbejdsmiljøkoordinator. Han vil, når byggeprojekterne for alvor går i gang, holde månedlige fællesmøder med arbejdsmiljøkoordinatorerne for de enkelte projekter”, fortæller Nina Skovgaard. Her er det muligt at koordinere arbejdsmiljøforholdene på de adgangs- og fællesområder, som byggeprojekterne deler. Vigtige områder er logistik og vareleverancer, samt håndtering af cyklister og gående. Carlsberg Byens område er nemlig åbent for besøgende og gennemkørsel under byggerierne.

Krav til arbejdsmiljøkoordinatorer
Arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen er udbudt sammen med entreprisen. Der er udarbejdet en tjekliste over, hvad arbejdsmiljøkoordineringen indeholder, ud fra Danske Arks ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljørådgivning vedr. byggepladsen (2009). Der er krav om at se CV og kursusbevis på de tilbudte arbejdsmiljøkoordinatorer. Desuden er der krav om, at arbejdsmiljøkoordinatoren ikke må referere til samme chef som resten af udførelsesorganisationen, så der ikke bliver tvivl om arbejdsmiljøkoordinatorens gennemslagskraft. Arbejdsmiljøkoordinatoren skriver under på et overdragelsesdokument, og Carlsberg Byen P/S skal godkende eventuel udskiftning.

Tredjepartskontrol
Nina Skovgaard understreger: ”Som bygherre ønsker vi at sikre os, at arbejdsmiljøkoordineringen fungerer på de enkelte pladser, og at bygherreansvaret for arbejdsmiljø bliver opfyldt”. Derfor har man valgt, at den overordnede arbejdsmiljøkoordinator også udfører tredjepartskontrol på, at arbejdsmiljøkoordineringen fungerer på de enkelte projekter. Det sker bl.a. gennem stikprøver.

Mange entreprenører har højt niveau
Nina Skovgaard oplever, at mange af entreprenørerne i Carlsberg Byen, har et højt arbejdsmiljøniveau. Og entreprenører vil gerne dele af deres erfaringer til bygherren ved fx at invitere bygherren med til forskellige arrangementer. Det giver inspiration til andre måder at gøre tingene på: ”Når én entreprenør har krav om brug af sikkerhedsbriller på deres plads, så overvejer vi da, om vi skal gøre det gældende på alle pladser. Vi vurderer løbende behovet for et fælles niveau”, afslutter Jens Nyhus.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018