Bygningsstyrelsens ydelsesspecifikationer vedr. arbejdsmiljø

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en række ydelsesspecifikationer vedr. arbejdsmiljø rettet mod henholdsvis projekterende og rådgivere, arbejdsmiljøkoordinator (P), arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeledelse.

Struktur
Ydelsesspecifikationerne kan kombineres i tid og modeller, og anvendes af BYGST i Statsbyggeri ved byggeprojekter i:

  • Totalentreprise
  • Hovedentreprise / Storentrepriser / Fagentrepriser
  • Mindre vedligeholdelsessager

BYGST – Ydelsesspecifikation for arbejdsmiljøkoordinator (B)

Relaterer sig til AT bekendtgørelse 117
Bygherrens pligter under udførelse

BYGST – Ydelsesspecifikation for arbejdsmiljøkoordinator (P)

Relaterer sig til AT bekendtgørelse 117
Bygherrens pligter under udførelse

BYGST – Ydelsesspecifikation for projekterende og rådgivere

Relaterer sig til AT bekendtgørelse 110
Projekterende og rådgiveres pligter

BYGST – Ydelsesspecifikation for byggeledelse

Relaterer sig til AT bekendtgørelse 110
Projekterende og rådgiveres pligter

Overordnet opgavematrix jf. BYGST ydelsesspecifikationer

Viser overordnet opgavefordeling mellem:
Projekteringsleder
Arbejdsmiljøkoordinator (P)
Byggeleder
Arbejdsmiljøkoordinator (B)

Specifikationerne adresserer Arbejdstilsynets bekendtgørelser om bygherrens pligter, samt projekterendes og rådgiveres pligter. Specifikationerne er både proces- og opgaveorienteret. Dette i bestræbelsen på, at bl.a. arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver inddraget tidligt og har et tæt samarbejde med de projekterende, og at arbejdsmiljøkoordinator (B) har et tæt samarbejde med byggeledelsen. Endvidere tager specifikationerne fx også højde for eventuel projektering parallelt med udførelse.

Specifikationerne er opdelt, så de kan blandes alt efter hvilken type udbud, som Bygningsstyrelsen har valgt på det konkrete projekt. Der er internt nogle retningslinjer, som projektlederne skal følge, men placeringen af arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) beror i øvrigt på en konkret vurdering.

EKSEMPLER på fordeling af roller og ydelsesspecifikationer:
Ved Totalentreprise på grundlag af byggeprogram eller dispositionsforslag

Frem til totalentreprise-kontrakt placeres arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen hos bygherrerådgiver.
Ydelsesspecifikationen for projekterende og rådgivere gælder også for bygherrerådgiver.
Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) indgår i totalentrepriseudbud efter byggeprogram eller dispositionsforslag, som er de tidspunkter, hvor Bygningsstyrelsen normalt udbyder i totalentreprise og indgår kontrakt med en totalentreprenør.
De 4 ydelsesspecifikationer + overordnet opgavematrix er med i totalentreprise-udbuddet.

Ved hoved-, stor- og fagentrepriser samt totalrådgiver-miniudbud iht. rammeaftaler og andre rådgiverudbud

Frem til totalrådgiver-kontrakt indgås, placeres arbejdsmiljøkoordinator (P) hos bygherrerådgiver.
Arbejdsmiljøkoordinator (P) indgår i totalrådgiver-miniudbud.

Ved sager < 50 mio. kr.:
Arbejdsmiljøkoordinator (B) indgår som udgangspunkt i totalrådgiver-miniudbud.
De 4 ydelsesspecifikationer + opgavematrix skal med i udbuddet til totalrådgiver.

Ved sager < 50 mio. kr.:
Arbejdsmiljøkoordinator (B) indgår som udgangspunkt i udbud af ”Udskilt byggeledelse”.
2 ydelsesspecifikationer + opgavematrix skal med i udbud til totalrådgiver og 2 ydelsesspecifikationer + opgavematrix skal med i byggeledelse-udbuddet.

Retningslinjer for personsammenfald mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
Store byggeprojekter

I udgangspunktet skal arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) være to forskellige personer.
I udgangspunktet skal projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) være to forskellige personer.
I udgangspunktet skal byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) være to forskellige personer.

Mellemstore byggeprojekter

I udgangspunktet bør arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) være to forskellige personer.

I udgangspunktet kan projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) være samme person. Ved komplicerede projekter bør projekteringslederen dog have samme erfaring og uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator (P) ved store projekter, hvis projektet vurderes at ville have 10 eller færre beskæftigede på byggepladsen.

I udgangspunktet kan byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) være samme person. Ved komplicerede projekter bør byggelederen dog have samme erfaring og uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator (B) ved store projekter, hvis projektet vurderes at ville have 10 eller færre beskæftigede på byggepladsen.

Små byggeprojekter f.eks. små vedligeholdelsessager

I udgangspunktet kan projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) være samme person. Ved helt små opgaver, hvor Bygningsstyrelsens ejendomsansvarlige selv udarbejder en opgavebeskrivelse har den pågældende arbejdsmiljøkoordinator (P)-rollen.

I udgangspunktet kan håndværksmesteren være arbejdsmiljøkoordinator (B) forudsat, at han/hun opfylder de lovpligtige kvalifikationer, fx har sagkyndig viden om byggeri og kendskab til byggeriets aktører.

Implementering og erfaringsopsamling

I forbindelse med projektforløbets faseskift får Bygningsstyrelsen udbuds- og projektmaterialet til gennemsyn. I denne interne kvalitetssikring følges der bl.a. op på udpegning af og inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) i projektforløbet, samt at arbejdsmiljøområdet risikovurderes og håndteres på linje med øvrige risici i projektet.

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018