Bygherrerådgiver

Bygherrerådgiverens vigtigste opgaver inden for arbejdsmiljølovens rammer er at:

  • Aftale med bygherren om, hvordan arbejdsmiljø skal indgå i projektet og de ydelser, der skal leveres af bygherrerådgiver
  • Rådgive bygherren om dennes pligter i henhold til arbejdsmiljøloven
  • Rådgive bygherren om behovet for forundersøgelser
  • Rådgive bygherren om behovet for arbejdsmiljøkoordinering

Læs § 9 og 11 i Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter

Bygherrerådgiver har ansvaret for, at bygherren rådgives korrekt og fyldestgørende i forhold til de regler der gælder for bygherren.

– se Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter og Kort om bygherren.

I denne branchevejledning (hjemmesiden) er beskrevet, hvordan bygherrerådgiver kan håndtere det ansvar og de opgaver, der er nævnt i arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020