Bygherrerådgiver – Totalentreprise

I totalentreprisen har totalentreprenøren kontraktligt det overordnede ansvar i forhold til bygherren ved projektering og udførelsen af projektet, uanset om totalentreprenøren lader hele eller dele af projekteringen udføre af andre virksomheder, eller lader hele eller dele af bygge- og anlægsarbejdet udføre af underentreprenører. Totalentreprenøren skal således levere et nøglefærdigt byggeri til bygherren inkl. projektering, evt. på baggrund af et skitseprojekt eller en arkitektkonkurrence.

I totalentreprisen har totalentreprenøren derfor store muligheder for at påvirke både projektering og udførelse i forhold til en forsvarlig arbejdmiljøforebyggelse.

Totalentreprenøren entrerer typisk med en eller flere virksomheder, der projekterer, og med en række underentreprører, der udfører. Totalentreprenøren kan dermed sætte krav til, hvad de projekterende skal levere, og totalentreprenøren kan indgå aktivt i projekteringsforløbet for at sikre arbejdsmiljømæssigt bygbare løsninger. Totalentreprenøren har desuden mulighed for at vælge underentreprenører, der har vilje og evne til at løfte arbejdsmiljøarbejdet.

Bygherrens ansvar

Det er – uanset entrepriseform – bygherrens ansvar at arbejdet arbejdsmiljøkoordineres, når der projekteres, og når flere entreprenører udfører arbejde på byggepladsen samtidigt.

Dette ansvar gælder i forhold til alle de entreprenører, der udfører selvstændige opgaver på byggepladsen, herunder alle underentreprenører.

Det kan opleves svært for bygherren at påvirke projektet, når kontrakten med totalentreprenøren er indgået. Men bygherren har stadig det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og for at udpege kompetente arbejdsmiljøkoordinatorer for projektering og udførelse. Bygherren skal også overveje, om der reelt sker projektering før udbud fx via et skitseprojekt, da denne del af projekteringen også skal arbejdsmiljøkoordineres.

Nogle gange fravælger bygherren en bygherrerådgiver i totalentrepriser, men bygherren kan også ved totalentrepriser have behov for en bygherrerådgiver, som hjælper med at definere kravene til bl.a. arbejdsmiljøkoordineringen.

Byggestyring

I nogle tilfælde udfører totalentreprenøren ikke selv egentlig produktion på byggepladsen, men varetager alene byggestyringen i henhold til kontakten med bygherren. Totalentreprenøren har således en særlig betydning for entreprenørernes muligheder for at planlægge og tilrettelægge deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Totalentreprenørens byggestyring skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B), som på vegne af bygherren skal koordinere arbejdet i fællesområder (hvor flere entreprenører arbejder), samt drive arbejdsmiljøarbejdet.

Totalentreprenør som arbejdsmiljøkoordinator

Totalentreprenøren kan tilbyde arbejdsmiljøkoordinering i projektering og udførelse, så de leverer den totale rådgivning i projektet. Der kræver dog, at totalentreprenøren kan håndtere at holde fokus på arbejdsmiljø, samtidigt med tid, økonomi og kvalitet.

Rullende projektering

Der kan i totalentreprisen være tendens til udpræget grad af rullende projektering. Det er derfor vigtigt, at bygherren og totalentreprenøren indgår en aftale om, hvordan dette håndteres. Dels så de nødvendige dele er projekteret på det rigtige tidspunkt, og arbejdsmiljøhensyn er tænkt i denne delprojektering, men også i forhold til projektets helhed og bygherrens tidsplan.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordineringen bliver integreret i den rullende projektering.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018