Bygherrerådgiver – Rådgivning om entrepriseformer

Arbejdsmiljølovgivningen forholder sig principielt ikke til entrepriseformer, men de får betydning for, hvor og hvornår projekteringen foregår (før/efter udbud), og entreprenørernes (arbejdsgivernes) mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på byggepladsen. Dette aspekt bør bygherrerådgivere medbringe i rådgivning af bygherren om valg af entrepriseform.

Uanset entrepriseform er det nødvendigt, at de aktører, som er involveret i byggeprocessen, kender deres rolle og det ansvar, som følger med. Arbejdsmiljølovgivningen lægger nemlig op til, at hver enkelt aktør er bekendt med sin rolle og varetager sit ansvar. Fx kan entreprenørerne være i tvivl om, at de har ansvar efter reglerne om projekterendes pligter, når de projekterer. Hvis en aktør ikke løfter sit ansvar, så får det betydning for hele byggeprocessen og for de andre aktører.

Valg af entrepriseform

Man kan ikke sige, at der generelt er en entrepriseform, der er bedre egnet til at tilgodese arbejdsmiljø end andre. Men valget af entrepriseform har betydning for, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge og organisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så der opnås et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Der er nogle opmærksomhedspunkter, som bygherrerådgiveren kan inddrage i sin rådgivning af bygherren i forbindelse med valg af entrepriseform.

Læs mere:

Kontraktgrundlag

Det er vigtigt med et tydeligt kontraktgrundlag, så krav omkring arbejdsmiljø er beskrevet i forhold til rollerne og med konkrete krav til arbejdsmiljøstandard,  sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mm.

Det gør det nemmere for entreprenører, der byder ind på projektet,  at indregne arbejdsmiljøforanstaltningerne i deres tilbud. Bygherren kan med sparring fra bygherrerådgiver overveje, om arbejdsmiljø skal vægtes i udvælgelsen af rådgivere og entreprenører og i tildelingen af opgaverne til disse.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 8. november 2022