Bygherrerådgiver – Rådgivers arbejdsmiljøkompetence

Bygherrerådgiveren skal have den nødvendige viden om arbejdsmiljø og hvilke sundhedsmæssige og økonomiske fordele, der er for bygherren ved at prioritere bedre planlægning og koordinering i forhold til arbejdsmiljø under projektering og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne.

Bygherrerådgiveren bør have tilknyttet arbejdsmiljøkompetence, der gør det muligt at rådgive bygherren om dennes pligter og sætte fokus på arbejdsmiljøhensyn allerede i initiativ- og programfasen.

Hvis ikke arbejdsmiljøkompetencen til at rådgive bygherren på arbejdsmiljøområdet findes i bygherrerådgiverens virksomhed, forventes det, at rådgiveren indhenter de nødvendige kompetencer. Det kan fx ske ved, at rådgiveren inddrager en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Find arbejdsmiljørådgiverne: her

Det anbefales, at bygherren i forbindelse med udbud af rådgiveropgaver beder om:

  • Beskrivelse af virksomhedens ekspertise inden for arbejdsmiljørådgivning, hvilke personer (ressourcer og kompetencer) virksomheden vil bruge til opgaven.
  • Referencer på udførte rådgivningsopgaver med væsentlige arbejdsmiljøhensyn.

Det vil desuden være en fordel, hvis bygherrerådgiver har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer ved bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021