Bygherrerådgiver – Fagentreprise

I fagentreprisen arbejder flere fagentreprenører (arbejdsgivere) på organisatorisk niveau med hinanden. Ingen af disse arbejdsgivere har et kontraktligt koordineringsansvar, men de skal alle medvirke til et godt arbejdsmiljø på pladsen.

Der er behov for, at der i projekteringen er taget hånd om, hvad fagentrepriserne indeholder, og hvor der er overlap og grænseflader imellem de forskellige entrepriser, eller der på anden måde er et afhængighedsforhold mellem aktiviteterne og dermed rækkefølgen af fagentrepriserne. Der er behov for en gennemarbejdet tidsplan, som arbejdsgiverne kan planlægge deres respektive arbejder ud fra. Det er ligeledes helt afgørende, at ansvaret i fællesområder og for de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder kontraktligt placeres hos de relevante fagentreprenører.

Bygherrens ansvar

Bygherren skal sikre, at der er udpeget en kompetent arbejdsmiljøkoordinator (P), som koordinerer, at arbejdsmiljø kommer i fokus i projekteringsfasen, og at der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) under projekteringen. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal i PSS’en afgrænse fællesområderne (hvor flere arbejdsgivere arbejder) og beskrive tydeligt hvilken fagentreprenør, der skal tage sig af de enkelte sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Dette valg vil oftest ske ud fra, hvem der har hvilke opgaver, men i overvejelserne bør også indgå, hvem der er mest på pladsen.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere mellem de forskellige fagentreprenører på byggepladsen og løbende afgrænse fællesområderne. Hvis der ikke er en byggeledelse, kan dette arbejde vanskeliggøres, og arbejdsmiljøkoordinator (B) må her etablere et tæt samarbejde med bygherren.

Grænseflader

I nogle tilfælde er der ikke en byggeledelse, som kan sikre, at der løbende tages hånd om de uklarheder i aftalerne, der opstår under udførelsen.

Derfor er det særligt vigtigt, at de projekterende har gennemarbejdet projektet og formidlet arbejdsmiljørisici og afhængigheder / grænseflader mellem fagentreprenører meget tydeligt.

Jo mindre dele projektet er budt ud i, fx helt ned på bygningsdelsniveau, jo mere detaljeret må projekteringen forholde sig til grænsefladerne, og hvordan logistik og flow kan forløbe på en hensigtsmæssig måde.

Projekteringen skal tage højde for, at fagentreprisernes varighed og rækkefølge kan ske således, at det er muligt at udføre arbejderne sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder mulighed for brug af ufarlige stoffer og hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler.  Arbejdsmiljøkoordinator inddrages løbende i vurderingen.

Opkvalificering af små virksomheder

Nogle bygherrer vælger fagentreprisen for at tilstræbe, at små virksomheder også kan byde på opgaverne, fx lokale håndværksmestre. Nogle bygherrer vælger en tilgang, hvor de små virksomheder hjælpes og opkvalificeres til at håndtere arbejdsmiljøarbejdet. Det kan være opstartsmøder på alle projekter, hjælp til et systematisk arbejdsmiljøarbejde startende med arbejdspladsvurderingen (APV) o.l.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018