Bygherrerådgiver – Aftalen med bygherren

Bygherrerådgiveren bør i aftalen med bygherre være opmærksom på disse punkter vedrørende rådgivning af bygherren:

  • Bygherrerådgiveren bør skriftligt oplyse bygherren om bygherreansvaret nævnt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. Det er især vigtigt over for bygherrer, der kan karakteriseres som førstegangsbygherrer. Om nødvendigt bør præciseres, hvilke konsekvenserne det kan få for arbejdsmiljøet og for bygherren, hvis denne ikke opfylder sine pligter.
  • Bygherrerådgiveren kan tilbyde at bistå bygherren med at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik for projektet, hvis rådgiveren har de nødvendige kompetencer hertil
  • Arbejdsmiljøkoordinatorfunktionens betydning og værdi – især i relation til projekteringen – bør italesættes af rådgiveren over for bygherren.

Det er en god ide på et indledende møde at få lavet forventningsafstemning og en afklaring af bygherrens krav til arbejdsmiljø, som bygherrerådgiveren skal tage hensyn til.

Bygherrerådgiver bør ligeledes over for bygherren italesætte værdien af grundige forundersøgelser, der både er lovpligtige og særdeles vigtige for planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022