Bygherrekravs betydning for arbejdsmiljøarbejdet i mindre virksomheder

Projektet viser, at bygherre skal vise lederskab, og arbejdsmiljøkoordinatoren bør være kulturbærer af bygherres arbejdsmiljøpolitik. Små og mindre virksomheder skal hjælpes af bygherres organisation. Papirarbejdet bør reduceres til et minimum. Og arbejdsmiljøkoordinator må også kunne tage sig af det formelle arbejdsmiljøarbejde, hvis ellers små og mindre virksomheder handler i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken.

I projektet blev beskrevet forskellige bygherrers politikker, når det gælder om at stille arbejdsmiljøkrav overfor projekterende og entreprenørerne: De engagerede, de lovlige og dem der er ligeglade.  Der har været mest fokus på, hvad de engagerede har gjort bedre end andre bygherrer.

Arbejdsmiljøkoordinatoren kan spille en vigtig rolle i byggeriets processer. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal være synlig og opsøgende overfor mestre og håndværkere, især på mindre byggepladslederen hvor mester og byggepladsleder sjældent er til stede. Her må bygherre tage stilling til, om hans arbejdsmiljøkoordinator skal spille en mere aktiv rolle i opfølgning af den udmeldte arbejdsmiljøpolitik.

Det er svært for små og mindre virksomheder at udforme skriftlige tilbud, hvor arbejdsmiljø (arbejdsprocesbeskrivelser) indgår. Bygherrer bør derfor overveje, hvordan små og mindre virksomheder reelt kan efterkomme arbejdsmiljøkravene, uden at det formelle kommer til at overskygge de gode handlinger. Her spiller arbejdsmiljøkoordinatoren en vigtig rolle i den jævnlige dialog og kommunikation med mestre og håndværkere.

Forskningsprojektet er udarbejdet af DTU og COWI, 2009, og finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018