Bygherren – Store pladser

Bygherren skal på store pladser sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udfører nogle særlige lovfastsatte opgaver: Opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt udarbejdelse og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Store byggebyggepladser er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under bygge- og anlægarbejdet vil være mindst to entreprenører, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på byggepladsen.

De ekstra krav betyder, at bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P):

  • Udarbejder plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

De ekstra krav betyder, at bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B):

  • Afholder opstartsmøder med alle entreprenører, før arbejdet igangsættes
  • Gennemfører sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag
  • Indkalder til og afholder sikkerhedsmøder for alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst hver 14. dag
  • Ajourfører plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Kontrollerer at beslutninger og aftaler på sikkerhedsmøderne bliver overholdt.

Bygherren kan vælge at stille krav om gennemførelsen af ovenstående opgaver på små og mellemstore byggepladser også. Læs også under Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Samarbejde på pladsen 

Læs mere om de lovfastsatte opgaver

Læs mere:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022