Bygherren – Sikkerhedsrunderinger

På store pladser skal bygherren sørge for, at der gennemføres sikkerhedsrunderinger på byggepladsen mindst én gang hver 14. dag. Det er vigtigt, at sikkerhedsrunderingerne indgår som led i den fælles forebyggende arbejdsmiljøindsats på byggepladsen.

De fælles sikkerhedsrunderinger skal bl.a. sikre kontrol af sikkerhedsniveauet “her og nu”. Sikkerhedsrunderingen skal også kontrollere om arbejdsmiljøkoordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, samt om aftaler med entreprenørerne om fællesområderne og beslutninger på sikkerhedsmøderne bliver overholdt.

Bygherren skal fastlægge de indholdsmæssige rammer for sikkerhedsrunderinger.

Det vil sige hvornår og hvordan sikkerhedsrunderinger skal foregå, herunder metode.

Læs mere om metode til sikkerhedsrundering og deltagelse af entreprenører på Arbejdsmiljøkoordinator (B) – sikkerhedsrunderinger.

Bygherrens deltagelse i sikkerhedsrunderinger

Erfaringsmæssigt er det godt, hvis bygherren deltager i sikkerhedsrundering engang imellem for selv at få en fornemmelse af arbejdsmiljøstandarden.

Bygherren bør aftale med arbejdsmiljøkoordinator (B) hvornår, og hvordan bygherren bidrager på sikkerhedsrunderingen.

Husk at have påkrævede personlige værnemidler på.

Arbejdsmiljøkoordinator (B)s tilstedeværelse

Udover sikkerhedsrunderingerne skal arbejdsmiljøkoordinator (B) i nødvendigt omfang være tilstede på byggepladsen for at følge op på aftaler og tilse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområde.

Bygherren skal fastlægge rammerne for arbejdsmiljøkoordinatorens tilstedeværelse, kontrol og opfølgning på byggepladsen udover de fælles sikkerhedsrunderinger.

Se mere på Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Tilsyn og tilstedeværelse.

Reglerne om tilstedeværelse og tilsyn gælder også på små og mellemstore byggepladser

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. marts 2018