Bygherren – Sikkerhedsmøder

På store pladser skal bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) på vegne af bygherren indkalder alle entreprenører til  sikkerhedsmøder mindst hver 14 dag.

Sikkerhedsmødet er et væsentligt element i samarbejdet på pladsen omkring arbejdsmiljø.

Det gode sikkerhedsmøde giver en fælles afklaring af arbejdsmiljøarbejdet og får indflydelse på, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af planlægningen af produktion og arbejdsprocesser.

Ekstraordinære møder afholdes, hvis der sker alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil. Eller når der i øvrigt er behov for det, fx ved planlægning af igangsættelse af særlig farligt arbejde.

Alle entreprenører skal deltage på sikkerhedsmøder, herunder:

 • Arbejdsgiveren eller dennes repræsentanter
 • Medlemmerne af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen.
 • Underentreprenører
 • Enkeltmandsvirksomheder

Arbejdsmiljøkoordinator (B) faciliterer sikkerhedsmøderne og har ansvaret for, at der skrives referat. Referatet skal sendes til bygherren, mødedeltagerne, alle arbejdsledere, de beskæftigede entreprenører, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationer på byggepladsen, samt til eventuelle tillidsrepræsentanter.

Læs mere om tidspunkt for møder, samt form og indhold på Arbejdsmiljøkoordinator (B) – sikkerhedsmøde

Et sikkerhedsmøde kan fx indeholde følgende punkter:
 1. Bemærkninger til sidste referat
 2. Bemanding (antal beskæftigede pr. virksomhed og navne på medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne)
 3. Opstartsmøde for nyansatte samt varsling af underentreprenører og ansatte på byggepladsen
 4. Arbejdets stade
 5. Perioden siden sidste møde (foranstaltninger, der er truffet siden sidste møde og opfølgning på aftaler)
 6. Tilbageblik (resultat af sikkerhedsrundering og vurdering af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger).
 7. Planlægning af fremtidige aktiviteter (sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fremtidige aktiviteter, produktændringer, forsinkelser, ændret arbejdsgang og lignende)
 8. Plan for sikkerhed og sundhed (hvordan og hvilke fællesforanstaltninger er gennemført og behov for tilpasning af planen)
 9. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste møde (hvad er der sket, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå gentagelser)
 10. Orientering om reaktioner fra Arbejdstilsynet (hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet)
 11. Fordeling af opgaver (hvem skal lave hvad, og hvornår skal det være udført)

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020