Bygherren – Organisering af arbejdsmiljøkoordineringen

Bygherren skal overveje, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen bedst organiseres på det konkrete projekt. Der er en række organiseringsformer, og her har vi samlet fordele og ulemper. Det er vigtigt, at bygherren er opmærksom på, hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren får de bedste betingelser for at udføre sit arbejde. Her er organiseringen en vigtig parameter.

Bygherren skal bl.a. beslutte om håndtering af koordinatorrollerne skal varetages i egen organisation eller overdrages til eksterne rådgivere, entreprenører og/eller konsulenter.

Bygherren skal tage stilling til, om arbejdsmiljøkoordinator (P) skal rekvireres fra virksomheder, der også varetage projekteringsopgaver. Tilsvarende om arbejdsmiljøkoordinator (B) skal rekvireres fra byggeledelsen eller en af de entreprenører, der udfører bygge- anlægsarbejde på byggepladsen.

Bygherren skal overveje, om der skal være en gennemgående arbejdsmiljøkoordinator, eller om det skal være to (eller flere) forskellige personer, som varetager arbejdsmiljøkoordineringen under henholdsvis projektering og udførelsen. Fx kan det ved totalentrepriser overvejes, om arbejdsmiljøkoordinator både skal varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator for projekteringen og under udførelsen.

Overblik over organisering af arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen

Organisering Fordele Ulemper
Bygherren er selv arbejdsmiljøkoordinator (P)
 • Har beslutningskraft i sin egenskab af bygherre
 • Kender bygherreorganisationen og dennes prioriteringer
 • Den udpegede person skal have de lovpligtige kvalifikationer og kunne agere ligeså godt, som hvis man havde brugt en professionel arbejdsmiljøkoordinator
Bygherren udpeger en ekstern person til arbejdsmiljøkoordinator (P)
 • Refererer direkte til bygherren
 • Ingen interessekonflikter ift. projektet, fordi vedkommende ikke er lønnet af den virksomhed, der varetager projekteringen
 • Har kun en rolle i projektorganisationen og kan dermed prioritere arbejdsmiljøet
 • Ikke en del af projektorganisationen, så her må bygherren hjælpe med at etablere relationerne
 • Kan have svært ved at få gennemslagskraft
 • Har ofte for få timer på projektet til at blive en integreret del af projektorganisationen og gøre sin indflydelse gældende
Bygherren byder arbejdsmiljøkoordinator (P) ud med projekteringen
 • Forudgående kendskab til de projekterende, da det er vedkommendes kolleger. Bliver dermed lettere en del af projektorganisationen
 • Kan nemmere knytte en relation til projekteringslederen, fordi de er kolleger
 • Har eventuelt andre roller i projektet, og dermed indgående kendskab til projektet (flere timer på projektet). Det kunne være fagleder for arbejdsmiljø
 • Hvis det er en person fra en arbejdsmiljøafdeling e.l., så kan man lettere undgå interessekonflikter, men så kan der være barrierer ift. at blive en integreret del af projektorganisationen på grund af silotænkning
 • Kan have interessekonflikter ift. projektet, da vedkommende er lønnet af den virksomhed, der varetager projekteringen
 • Har eventuelt flere roller samtidigt, hvorfor det kan være svært at prioritere arbejdsmiljøet
 • Arbejdsmiljøkoordinatoren kan hurtigt komme til at varetage både bygherrens og de projekterendes pligter for at hjælpe sine kolleger. Vigtigt at det er tydeligt adskilt. Bygherren skal kun betale for arbejdsmiljøkoordineringen.

Overblik over organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen

Organisering Fordele Ulemper
Bygherren er selv arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Har beslutningskraft i sin egenskab af bygherre
 • Kender bygherreorganisationen og dennes prioriteringer
 • Den udpegede person skal have de lovpligtige kvalifikationer og kunne agere ligeså godt, som hvis man havde brugt en professionel arbejdsmiljøkoordinator
Bygherren udpeger en ekstern person til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Refererer direkte til bygherren
 • Ingen interessekonflikter ift. projektet, fordi vedkommende ikke er lønnet af den virksomhed, der varetager byggestyringen
 • Har kun én rolle i projektorganisationen og kan dermed prioritere arbejdsmiljøet
 • Ikke en del af projektorganisationen, så her må bygherren hjælpe med at etablere relationerne
 • Kan have svært ved at få gennemslagskraft
 • Har ofte for få timer til at være tilstrækkeligt til stede på byggepladsen udover sikkerhedsrunderinger og -møder. Det bliver dermed svært at koordinere arbejdet løbende og følge op på indgåede aftaler
 • De få timer på projektet gør det vanskeligt at blive en integreret del af projektorganisationen og gøre sin indflydelse gældende
Bygherren byder arbejdsmiljøkoordinator (B) ud med (ekstern) byggeledelse
 • Forudgående kendskab til byggeleder, da det er vedkommendes kollega – er måske selv byggeleder. Bliver dermed lettere en del af projektorganisationen
 • Har eventuelt andre roller i projektet, og dermed indgående kendskab til dette
 • Hvis det er en person fra en arbejdsmiljøafdeling e.l., så kan man lettere undgå interessekonflikter, men så kan der være barrierer ift. at blive en integreret del af projektorganisationen på grund af silotænkning
 • Vil ofte være både byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B), og dermed kan det være svært at prioritere arbejdsmiljøet
Bygherren byder arbejdsmiljøkoordinator (B) ud med byggeledelsen (fx hovedentreprenør)
 • Forudgående kendskab til byggeleder, da det er vedkommendes kollega – er måske selv byggeleder. Bliver dermed lettere en del af projektorganisationen
 • Har eventuelt andre roller i projektet, og dermed indgående kendskab til dette (flere timer på projektet). Det kunne være arbejdsmiljøleder hos hovedentreprenøren
 • Hvis det er en person fra en arbejdsmiljøafdeling e.l., så kan man lettere undgå interessekonflikter, men så kan der være barrierer ift. at blive en integreret del af projektorganisationen på grund af silotænkning
 • Kan have interessekonflikter ift. projektet, da vedkommende er lønnet af den virksomhed, der står for byggestyringen
 • Vil ofte være både byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B), og dermed kan det være svært at prioritere arbejdsmiljøet
 • Arbejdsmiljøkoordinatoren kan hurtigt komme til at varetage både bygherrens og arbejdsgiverens pligter for at hjælpe sine kolleger. Vigtigt at det er tydeligt adskilt. Bygherren skal kun betale for arbejdsmiljøkoordineringen.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018