Bygherren – Opstartsmøder

På store pladser skal bygherren sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) afholder opstartsmøde med alle entreprenører, inden arbejdet igangsættes. Det gælder for alle entreprenører, som skal udføre arbejde på projektet, uanset om det er bygherren eller en entreprenør, der har indgået aftale med nye entreprenører, herunder underentreprenører.

Alle entreprenører skal deltage på opstartsmødet, herunder:

 • Arbejdsgiveren eller dennes repræsentanter
 • Medlemmerne af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen. Beskæftiger virksomheden mindre end 5 ansatte skal der deltage en repræsentant for de ansatte.
 • Underentreprenører
 • Enkeltmandsvirksomheder

Bygherrens deltagelse på opstartsmøder

Erfaringsmæssigt er det en god ide, at bygherren deltager på opstartsmøder med de større entreprenører på byggepladsen og introducerer arbejdsmiljøkoordinator (B).

Bygherres deltagelse understreger, at arbejdsmiljøkoordinatoren arbejder på vegne af bygherren. Det kan være på opstartsmøde i starten, hvor man indkalder alle kendte entreprenører, samt i evt. faseskift. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B) bør før mødet aftale, hvordan introduktionen skal foregå, og hvornår bygherren i øvrigt bidrager på mødet.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om:
 • Hvilke entreprenører der har ansvaret for de respektive fællesområder
 • Indholdet i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og procedure for ajourføring
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsmøder, og hvornår de finder sted
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsrunderinger, og hvornår de finder sted
 • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator skal informeres om anvendelse af underentreprenører
 • Øvrige relevante forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
En dagsorden for opstartsmødet kan fx se således ud:
 1. Bygherrens politik og målsætninger, herunder sprog på byggepladsens møder
 2. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 3. Entreprenørens organisation
 4. Forventede underleverandører og information af arbejdsmiljøkoordinatoren
 5. Politikker på byggepladsen (fx sprog, alkohol og rygning)
 6. Krav om sikkerhedsbeklædning
 7. Byggepladsens indretning
 8. Byggeaffald
 9. Arbejdsmiljøorganisation og sikkerhedsmøder – deltagere og tidspunkter
 10. Sikkerhedsrundering – deltagere og tidspunkter
 11. Procesopstart (procesbeskrivelser og procesopstarts- møder)
 12. Sanktioner
 13. Beredskabsplan
 14. Håndtering af gæster
 15. Eventuelt

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. marts 2018