Netværkets møder

Netværk for bygherrerNetværkets medlemmer

Nedenfor vises afholdte og kommende møder i netværket. Netværkets medlemmer er velkomne til alle møder – både på Sjælland og i Jylland.

Møder på Sjælland
Netværket mødes hver anden torsdag i marts, juni, september og december. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 13-16, men kan aftales løbende.

Møder i Jylland
Netværket mødes 3 torsdage om året. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 9-12, men kan aftales løbende.

Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

Kommende møder

 • 10. oktober 2019 kl. 9-12. Sted: Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding. Ole Lund fra Kolding Kommune vil byde velkommen med et par eksempler på overdækning af byggepladsen, og hvad fordelene er ved det. Emne: Bygherrekommunikation om arbejdsmiljø.  Tommy Lind fra Thisted Kommune vil fortælle om deres proces med at udarbejde en arbejdsmiljøhåndbog til håndværkerne, herunder godkendelse i direktionen. Vi drøfter, hvordan man som projektleder/arbejdsmiljøleder kan kommunikere til entreprenører og håndværkere, og hvordan man får topledelsens accept.
 • 12. december 2019 kl. 13-16 på Sjælland

Tidligere møder

 • 12. september 2019. Benedikte Sønderskov Karlsen fortalte kort om Køge kommunes håndtering af bygherreansvaret. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på små og mellemstore projekter. Helle Andersen fra Orbicon fortalte om at være arbejdsmiljøkoordinator på små og mellemstore projekter, hvor der ofte ikke er det store fokus, hverken på projektet eller arbejdsmiljøet, og samarbejdsparterne ikke nødvendigvis har arbejdsmiljøkompetencer.
 • 13. juni 2019 Emne: ATR-skemaer for arbejdsmiljøkoordinering. Lene Bjerg Hall-Andersen præsenterede Novo Nordisk-standard for håndtering af bygherreansvar. Dorte Kjærsgaard fra Banedanmark viste eksempler på ATR-skemaer (aktivitet, tid og ressourcer) som udgangspunkt en drøftelse af arbejdsmiljøkoordinatorens roller og omfang af opgaver.
 • 23. maj 2019 Emne: Arbejdsmiljøkoordinering ved forskellige entrepriseformer. Signe Mehlsen holdt oplæg med pointer fra www.byggeproces.dk, og vi identificerede modeller for udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer ved forskellige entrepriseformer, herunder fordele og ulemper.
 • 7. marts 2019. Emne: Digitale platforme til arbejdsmiljøarbejdet. Vi fik præsenteret app’en Shine, som kan anvendes til registrering af nærved-hændelser. Vi oplistede efterfølgende andre kendte systemer og erfaringsudvekslede om fordele og ulemper
 • 21. februar 2019. Emne: Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen, som er et krav i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Signe Mehlsen opridsede kort kravet og pointer fra www.byggeproces.dk. Herefter fortalte Marie Louise Madsen fra Dansk Miljørådgivning om, hvad rammesætningen betyder for hendes arbejdsmiljøkoordinering, og hvad hun har behov for fra bygherren. Dette er udgangspunkt for en drøftelse og erfaringsudveksling.
 • 13. december 2018. Emne: Arbejdsmiljøcertificering. Oplæg v. Iben Fusager Kailow, Novafos. Vi drøftede, hvad en bygherreorganisation kan bruge arbejdsmiljøcertificering til.
 • 11. oktober 2018. Emne: Erfaringer fra KS-team i Bygningsstyrelsen. Karsten Hjorth Hansen holdt oplæg om opbygning af KS-team og KS på arbejdsmiljøområdet, samt hvad der typisk er af udfordringer på projektet.
 • 14. juni 2018, Öresundsbron. Emne: Rollen i egen organisation. Bjørn Hasse Nielsen fra Øresundskonsortiet fortalte om arbejdsmiljøfokus og -organisering. Signe Mehlsen rammesatte mødet med nogle input om meningsskabelse og ledelse af komplekse organisationer. Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte om hendes rolle, og hvordan hun agerer i organisationen, bl.a. ud fra Vision Zero. Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man hver især strategisk kan udvikle organisationen til at varetage bygherreansvaret.
 • 3. maj 2018, Energinet. Emne: Arbejdsmiljøfokus på Odense Letbane. HSE manager Thomas Berget fortalte om baggrunden for projektet, forudsætninger, organisering, udfordringer og tiltag.
 • 22. marts 2018, Slots- og Kulturstyrelsen. Emne: Sociale klausuler, og hvordan man som bygherre kan kontrollere disse, herunder koblingen til arbejdsmiljø. CSR-chef David Salomonsen fra Københavns kommune fortalte om værktøj udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  og erfaringerne hermed.
 • 1. februar 2018, Bygningsstyrelsen. Emne: Målsætning på arbejdsmiljø og opfølgning, herunder sanktioner
 • 14. september 2017, Banedanmark. Emne: Præsentation af Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret og opsamling på møde med Arbejdstilsynet
 • 8. juni 2017, DTU. Emne: Tolkning af bekendtgørelse om bygherrens pligter, dialog med Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet.
 • 4. maj 2017, Odense, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Oplæg ved Signe Mehlsen
 • 9. marts 2017, Slots- og kulturstyrelsen. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø på DTU. Oplæg ved Susanne Nejst Lørup
 • 2. februar 2017, DNV-Gødstrup. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsintro
 • 8. december 2016, Københavns Lufthavne. Emne: Copenhagen Airports håndtering af bygherreansvaret
 • 27. oktober 2016, Bovia. Emne: Samarbejde mellem bygherre og entreprenør
 • 15. september 2016, Hofor. Emne: Præsentation af Hofors håndtering af bygherreansvaret med efterfølgende diskussion
 • 9. juni 2016, Biofos. Emne: Hvad er arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udfordringer? Oplæg v. Ulrik Holm, Orbicon.
 • 28. april 2016, Fruehøjgaard. Emne: Rammer for arbejdsmiljøkoordinatoropgaven, herunder ydelsesbeskrivelse. Oplæg v. arbejdsmiljøkoordinator Betina Lyngsø, Cowi: Hvilke rammer har arbejdsmiljøkoordinatoren brug for?
 • 10. marts 2016, Bygningsstyrelsen. Emne: Journalen – begreber og skabeloner. Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet fortæller om deres krav til arbejdsmiljøkoordinering, herunder brug af journalen
 • 21. januar 2016, DNU Skejby. Region Midtjyllands indsats i projektering og udførelse og effekten på ulykkesfrekvensen. Oplæg v. arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann
 • 10. december 2015, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Beskrivelse af Bispebjerg projektet, herunder fællesbyggeplads-koncept, journal, PSS og Drift og vedligeholdelse. Dilemma til diskussion i plenum: Hvor ligger AMK(P)-rollen bedst, hos rådgiver-teamet eller som ekstern rolle?
 • 10. september 2015, Metroselskabet. Emne: Bygherrens rolle i relation til om koordinator er intern eller ekstern, herunder udbud, rammesætning og samarbejde.
 • 3. september 2015, Energinet.dk. Håndteringen af bygherreansvaret på projekter, hvor langt størstedelen af arbejdet er særligt farligt. Oplæg v. gruppeleder for QHSE Mads Christian Madsen.
 • 6. maj 2015, BFA Bygge & Anlæg. Emne: Ledelsessystem om bygherreansvaret. Oplæg v. arbejdsmiljørådgiver Berit Vangborg, Banedanmark

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. september 2019