Netværkets møder

Netværk for bygherrerNetværkets medlemmer

Nedenfor vises afholdte og kommende møder i netværket. Netværkets medlemmer er velkomne til alle møder – både på Sjælland og i Jylland.

Møder på Sjælland
Netværket mødes hver anden torsdag i marts, juni, september og december. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 13-16, men kan aftales løbende.

Møder i Jylland
Netværket mødes 3 torsdage om året. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 9-12, men kan aftales løbende.

Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

Kommende møder

 • 11. oktober 2018 kl. 13-16, Sjælland. Sted: Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Bygmestervej 5, 1. sal, 2400 Kbh NV. Emne: Erfaringer fra KS-team i Bygningsstyrelsen
 • 1. november 2018 kl. 9-12, Jylland
 • 13. december 2018 kl. 13-16, Sjælland. Sted: Novafos, Blokken 9, Birkerød. Oplæg v. Iben Fusager Kailow, Novafos.

Tidligere møder

 • 14. juni 2018, Öresundsbron. Emne: Rollen i egen organisation. Bjørn Hasse Nielsen fra Øresundskonsortiet fortalte om arbejdsmiljøfokus og -organisering. Signe Mehlsen rammesatte mødet med nogle input om meningsskabelse og ledelse af komplekse organisationer. Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte om hendes rolle, og hvordan hun agerer i organisationen, bl.a. ud fra Vision Zero. Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man hver især strategisk kan udvikle organisationen til at varetage bygherreansvaret.
 • 3. maj 2018, Energinet. Emne: Arbejdsmiljøfokus på Odense Letbane. HSE manager Thomas Berget fortalte om baggrunden for projektet, forudsætninger, organisering, udfordringer og tiltag.
 • 22. marts 2018, Slots- og Kulturstyrelsen. Emne: Sociale klausuler, og hvordan man som bygherre kan kontrollere disse, herunder koblingen til arbejdsmiljø. CSR-chef David Salomonsen fra Københavns kommune fortalte om værktøj udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  og erfaringerne hermed.
 • 1. februar 2018, Bygningsstyrelsen. Emne: Målsætning på arbejdsmiljø og opfølgning, herunder sanktioner
 • 14. september 2017, Banedanmark. Emne: Præsentation af Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret og opsamling på møde med Arbejdstilsynet
 • 8. juni 2017, DTU. Emne: Tolkning af bekendtgørelse om bygherrens pligter, dialog med Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet.
 • 4. maj 2017, Odense, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Oplæg ved Signe Mehlsen
 • 9. marts 2017, Slots- og kulturstyrelsen. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø på DTU. Oplæg ved Susanne Nejst Lørup
 • 2. februar 2017, DNV-Gødstrup. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsintro
 • 8. december 2016, Københavns Lufthavne. Emne: Copenhagen Airports håndtering af bygherreansvaret
 • 27. oktober 2016, Bovia. Emne: Samarbejde mellem bygherre og entreprenør
 • 15. september 2016, Hofor. Emne: Præsentation af Hofors håndtering af bygherreansvaret med efterfølgende diskussion
 • 9. juni 2016, Biofos. Emne: Hvad er arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udfordringer? Oplæg v. Ulrik Holm, Orbicon.
 • 28. april 2016, Fruehøjgaard. Emne: Rammer for arbejdsmiljøkoordinatoropgaven, herunder ydelsesbeskrivelse. Oplæg v. arbejdsmiljøkoordinator Betina Lyngsø, Cowi: Hvilke rammer har arbejdsmiljøkoordinatoren brug for?
 • 10. marts 2016, Bygningsstyrelsen. Emne: Journalen – begreber og skabeloner. Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet fortæller om deres krav til arbejdsmiljøkoordinering, herunder brug af journalen
 • 21. januar 2016, DNU Skejby. Region Midtjyllands indsats i projektering og udførelse og effekten på ulykkesfrekvensen. Oplæg v. arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann
 • 10. december 2015, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Beskrivelse af Bispebjerg projektet, herunder fællesbyggeplads-koncept, journal, PSS og Drift og vedligeholdelse. Dilemma til diskussion i plenum: Hvor ligger AMK(P)-rollen bedst, hos rådgiver-teamet eller som ekstern rolle?
 • 10. september 2015, Metroselskabet. Emne: Bygherrens rolle i relation til om koordinator er intern eller ekstern, herunder udbud, rammesætning og samarbejde.
 • 3. september 2015, Energinet.dk. Håndteringen af bygherreansvaret på projekter, hvor langt størstedelen af arbejdet er særligt farligt. Oplæg v. gruppeleder for QHSE Mads Christian Madsen.
 • 6. maj 2015, BFA Bygge & Anlæg. Emne: Ledelsessystem om bygherreansvaret. Oplæg v. arbejdsmiljørådgiver Berit Vangborg, Banedanmark

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017