Netværkets møder

Netværk for bygherrerNetværkets medlemmer

Nedenfor vises afholdte og kommende møder i netværket. Netværkets medlemmer er velkomne til alle møder – både på Sjælland og i Jylland.

Møder på Sjælland
Netværket mødes hver anden torsdag i marts, juni, september og december. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 13-16, men kan aftales løbende.

Møder i Jylland
Netværket mødes 3 torsdage om året. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 9-12, men kan aftales løbende.

Kommende møder 

 • 18. november 2021  kl. 9.00-12.00 (Jylland)
 •  9. december 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland)

Mere information om emne og sted kommer snart.

 

Afholdte møder  

 • 7. oktober kl. 13.00-15.30 – Sted: Online. Emne: Ulykker på byggepladsen – viden om sammenhænge, forebyggelse og analyser. Seniorforsker Johnny Dyreborg fra NFA præsenterede ny viden om sammenhænge mellem arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker, samt hvordan man analyserer og forebygger ulykker. Herefter drøftede vi deltagernes egne erfaringer med ulykkesanalyser og -forebyggelse, og hvordan man som bygherre kan medvirke til at skabe en god sikkerhedskultur på bygge- og anlægsprojekter. Mødet blev holdt online. Hvis man har lyst at dykke ned i nyeste viden, så kan man læse nærmere her: Rapport: Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker: Link Pressemeddelelse: Link
 • 3. juni 2021 kl. 13.00-16.00 – Sted: Online. Emne: Håndtering af bygherreansvaret i Region Hovedstaden, Center for Ejendomme. Alexander Baadh fra Region Hovedstaden, Center for Ejendomme fortalte om sin rolle og opgaver. Vi vil herefter erfaringsudvekslet med udgangspunkt i Alexanders oplæg. 
 • 15. april 2021 kl. 9.00-12.00. Emne: Arbejdsmiljøkoordinators udfordringer. Arbejdsmiljøkoordinators udfordringer. Cathrin Wehner Rasmussen fra Nembyg og Simon Ahlers fra Rambøll fortalte om de udfordringer, som de møder som arbejdsmiljøkoordinatorer. Derefter drøftede vi, hvordan man som bygherre kan rammesætte arbejdsmiljøkoordineringen, så nogle af disse udfordringer kan håndteres.
 •  4/3 kl. 13-16 (online): Emne: Hanne Schack Blichmann fra Nordkranen, som er bygherrerepræsentant for Danica på Posten holdt oplæg om projektet og hendes rolle ift. arbejdsmiljø. Vi har herefter erfaringsudvekslet om, hvordan man kommer tidligt nok ind med arbejdsmiljø på bygge- og anlægsprojekter, og synliggør arbejdsmiljøopgaver fx gennem en projektmodel. Mødet foregik i Teams, hvor der er kommet en gruppefunktion.
 • 10. december 2020 kl. 13-16. Sted: Online. Emne: Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret. Jakob Ugelvig Christiansen fra Banedanmark fortalte om deres håndtering af bygherreansvaret, herunder ledelsens fokus. Herefter drøftede vi, hvordan man kunne bruge denne inspiration i egen organisation.
 • 8. oktober 2020 kl. 9-12. Sted: Online. Emne: Håndtering af bygherreansvar og Coronatiltag på DNV Gødstrup. Tanja Andersen og Anne Mette Hansen fra Region Midtjylland fortalte om deres håndtering af bygherreansvar og Coronatiltag. Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortalte ligeledes om bygherrens koordinering ift. Corona. Herefter erfaringsudvekslede vi om jeres håndtering og beredskab på byggepladserne.
 • 10. september 2020. Emne: Bygherrens koordinering ift. Corona. Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus præsenterede opmærksomhedspunkter om bygherrens koordinering ift. Corona, og vi erfaringsudvekslede om håndtering og beredskab på byggepladserne. Desuden fortalte Hanne Ullum fra Bygherreforeningen om deres Safety First-projekt.
 • 25. juni 2020. Emne: Registrering og opgørelse af arbejdsulykker. Rikke Kirkebjerg, Enemærke & Petersen, fortalte, hvordan de registrerer og håndterer arbejdsulykker. Herefter fortalte Christian Stochholm Normand, Øresundsbron, om deres håndtering af nærvedhændelser og arbejdsulykker, herunder indrapportering fra entreprenører. Derefter erfaringsudvekslede vi om bygherrens rolle i forhold til forebyggelse af arbejdsulykker.
 • 2. juni 2020. Emne: Ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinering.  Oplæg v. Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet og Jesper Dahl Vittrup, Energinet om deres ydelsesbeskrivelser og erfaringer hermed. Der var desuden være fremvisning af App til arbejdsmiljøarbejdet v. Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 • 16. april 2020, Emne: Samarbejde og kommunikation på byggepladsen. Oplæg v. Stina Trojlsgaard fra Living Lean om deres metoder og erfaringer. Vi erfaringsudvekslede om erfaringer med samarbejde på byggepladsen, og hvilken rolle bygherren har i dette.
 • 30. januar 2020. Emne: Håndtering af bygherreansvaret, herunder strategi, systemer og Vision Zero hos EWII. QHSE-manager Jane Lilleholt fra EWII fortalte om deres erfaringer. Vi drøftede bl.a. sanktioner og bod i udbud
 • 12. december 2019. Emne: Arbejdsmiljøchefens muligheder for at skabe engagement hos top- og projektledelse. Anne Anttila fra Bonava fortalte om de virkemidler hun bruger i forhold til at skabe fokus på arbejdsmiljø fra bygherreleddet til udførelsen. Der var en løbende erfaringsudveksling.
 • 10. oktober 2019. Emne: Bygherrekommunikation om arbejdsmiljø. Ole Lund fra Kolding Kommune bød velkommen med et par eksempler på overdækning af byggepladsen, og hvad fordelene er ved det.   Tommy Lind fra Thisted Kommune fortalte om deres proces med at udarbejde en arbejdsmiljøhåndbog til håndværkerne, herunder godkendelse i direktionen. Vi drøftede, hvordan man som projektleder/arbejdsmiljøleder kan kommunikere til entreprenører og håndværkere, og hvordan man får topledelsens accept.
 • 12. september 2019. Benedikte Sønderskov Karlsen fortalte kort om Køge kommunes håndtering af bygherreansvaret. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på små og mellemstore projekter. Helle Andersen fra Orbicon fortalte om at være arbejdsmiljøkoordinator på små og mellemstore projekter, hvor der ofte ikke er det store fokus, hverken på projektet eller arbejdsmiljøet, og samarbejdsparterne ikke nødvendigvis har arbejdsmiljøkompetencer.
 • 13. juni 2019 Emne: ATR-skemaer for arbejdsmiljøkoordinering. Lene Bjerg Hall-Andersen præsenterede Novo Nordisk-standard for håndtering af bygherreansvar. Dorte Kjærsgaard fra Banedanmark viste eksempler på ATR-skemaer (aktivitet, tid og ressourcer) som udgangspunkt en drøftelse af arbejdsmiljøkoordinatorens roller og omfang af opgaver.
 • 23. maj 2019 Emne: Arbejdsmiljøkoordinering ved forskellige entrepriseformer. Signe Mehlsen holdt oplæg med pointer fra www.byggeproces.dk, og vi identificerede modeller for udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer ved forskellige entrepriseformer, herunder fordele og ulemper.
 • 7. marts 2019. Emne: Digitale platforme til arbejdsmiljøarbejdet. Vi fik præsenteret app’en Shine, som kan anvendes til registrering af nærved-hændelser. Vi oplistede efterfølgende andre kendte systemer og erfaringsudvekslede om fordele og ulemper
 • 21. februar 2019. Emne: Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen, som er et krav i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Signe Mehlsen opridsede kort kravet og pointer fra www.byggeproces.dk. Herefter fortalte Marie Louise Madsen fra Dansk Miljørådgivning om, hvad rammesætningen betyder for hendes arbejdsmiljøkoordinering, og hvad hun har behov for fra bygherren. Dette er udgangspunkt for en drøftelse og erfaringsudveksling.
 • 13. december 2018. Emne: Arbejdsmiljøcertificering. Oplæg v. Iben Fusager Kailow, Novafos. Vi drøftede, hvad en bygherreorganisation kan bruge arbejdsmiljøcertificering til.
 • 11. oktober 2018. Emne: Erfaringer fra KS-team i Bygningsstyrelsen. Karsten Hjorth Hansen holdt oplæg om opbygning af KS-team og KS på arbejdsmiljøområdet, samt hvad der typisk er af udfordringer på projektet.
 • 14. juni 2018, Öresundsbron. Emne: Rollen i egen organisation. Bjørn Hasse Nielsen fra Øresundskonsortiet fortalte om arbejdsmiljøfokus og -organisering. Signe Mehlsen rammesatte mødet med nogle input om meningsskabelse og ledelse af komplekse organisationer. Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte om hendes rolle, og hvordan hun agerer i organisationen, bl.a. ud fra Vision Zero. Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man hver især strategisk kan udvikle organisationen til at varetage bygherreansvaret.
 • 3. maj 2018, Energinet. Emne: Arbejdsmiljøfokus på Odense Letbane. HSE manager Thomas Berget fortalte om baggrunden for projektet, forudsætninger, organisering, udfordringer og tiltag.
 • 22. marts 2018, Slots- og Kulturstyrelsen. Emne: Sociale klausuler, og hvordan man som bygherre kan kontrollere disse, herunder koblingen til arbejdsmiljø. CSR-chef David Salomonsen fra Københavns kommune fortalte om værktøj udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  og erfaringerne hermed.
 • 1. februar 2018, Bygningsstyrelsen. Emne: Målsætning på arbejdsmiljø og opfølgning, herunder sanktioner. Pete Kines, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, holdt  oplæg om Vision Zero og hvordan man kan vurdere sin organisations  modenhed ift. arbejdsmiljøkulturen.
 • 14. september 2017, Banedanmark. Emne: Præsentation af Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret og opsamling på møde med Arbejdstilsynet
 • 8. juni 2017, DTU. Emne: Tolkning af bekendtgørelse om bygherrens pligter, dialog med Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet.
 • 4. maj 2017, Odense, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Oplæg ved Signe Mehlsen
 • 9. marts 2017, Slots- og kulturstyrelsen. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø på DTU. Oplæg ved Susanne Nejst Lørup
 • 2. februar 2017, DNV-Gødstrup. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsintro
 • 8. december 2016, Københavns Lufthavne. Emne: Copenhagen Airports håndtering af bygherreansvaret
 • 27. oktober 2016, Bovia. Emne: Samarbejde mellem bygherre og entreprenør
 • 15. september 2016, Hofor. Emne: Præsentation af Hofors håndtering af bygherreansvaret med efterfølgende diskussion
 • 9. juni 2016, Biofos. Emne: Hvad er arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udfordringer? Oplæg v. Ulrik Holm, Orbicon.
 • 28. april 2016, Fruehøjgaard. Emne: Rammer for arbejdsmiljøkoordinatoropgaven, herunder ydelsesbeskrivelse. Oplæg v. arbejdsmiljøkoordinator Betina Lyngsø, Cowi: Hvilke rammer har arbejdsmiljøkoordinatoren brug for?
 • 10. marts 2016, Bygningsstyrelsen. Emne: Journalen – begreber og skabeloner. Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet fortæller om deres krav til arbejdsmiljøkoordinering, herunder brug af journalen
 • 21. januar 2016, DNU Skejby. Region Midtjyllands indsats i projektering og udførelse og effekten på ulykkesfrekvensen. Oplæg v. arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann
 • 10. december 2015, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Beskrivelse af Bispebjerg projektet, herunder fællesbyggeplads-koncept, journal, PSS og Drift og vedligeholdelse. Dilemma til diskussion i plenum: Hvor ligger AMK(P)-rollen bedst, hos rådgiver-teamet eller som ekstern rolle?
 • 10. september 2015, Metroselskabet. Emne: Bygherrens rolle i relation til om koordinator er intern eller ekstern, herunder udbud, rammesætning og samarbejde.
 • 3. september 2015, Energinet.dk. Håndteringen af bygherreansvaret på projekter, hvor langt størstedelen af arbejdet er særligt farligt. Oplæg v. gruppeleder for QHSE Mads Christian Madsen.
 • 6. maj 2015, BFA Bygge & Anlæg. Emne: Ledelsessystem om bygherreansvaret. Oplæg v. arbejdsmiljørådgiver Berit Vangborg, Banedanmark

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 13. oktober 2021