Netværkets møder

Netværk for bygherrerNetværkets medlemmer

Nedenfor vises afholdte og kommende møder i netværket. Netværkets medlemmer er velkomne til alle møder – både på Sjælland og i Jylland.

Møder på Sjælland
Netværket mødes hver anden torsdag i marts, juni, september og december. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 13-16, men kan aftales løbende.

Møder i Jylland
Netværket mødes 3 torsdage om året. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 9-12, men kan aftales løbende.

Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

Kommende møder

 • 13. december 2018 kl. 13-16, Sjælland. Sted: Novafos, Blokken 9, Birkerød. Oplæg v. Iben Fusager Kailow, Novafos. Vi drøfter, hvad en bygherreorganisation kan bruge arbejdsmiljøcertificering til.
 • 21. februar 2019 kl. 9-12. Sted: Thomas Helsteds Vej 11, Skanderborg. Emne: Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen, som er et krav i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Signe Mehlsen vil kort opridse kravet og pointer fra www.byggeproces.dk. Herefter vil Marie Louise Madsen fra Dansk Miljørådgivning fortæller om, hvad rammesætningen betyder for hendes arbejdsmiljøkoordinering, og hvad hun har behov for fra bygherren. Dette er udgangspunkt for en drøftelse og erfaringsudveksling.
 • 7. marts 2019 kl. 13-16 på Sjælland
 • 23. maj 2019 kl 9-12 i Jylland
 • 13. juni 2019 kl. 13-16 på Sjælland
 • 12. september 2019 kl. 13-16 på Sjælland
 • 24. oktober 2019 kl. 9-12 i Jylland
 • 12. december 2019 kl. 13-16 på Sjælland

Tidligere møder

 • 11. oktober 2018. Emne: Erfaringer fra KS-team i Bygningsstyrelsen
 • 14. juni 2018, Öresundsbron. Emne: Rollen i egen organisation. Bjørn Hasse Nielsen fra Øresundskonsortiet fortalte om arbejdsmiljøfokus og -organisering. Signe Mehlsen rammesatte mødet med nogle input om meningsskabelse og ledelse af komplekse organisationer. Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen fortalte om hendes rolle, og hvordan hun agerer i organisationen, bl.a. ud fra Vision Zero. Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man hver især strategisk kan udvikle organisationen til at varetage bygherreansvaret.
 • 3. maj 2018, Energinet. Emne: Arbejdsmiljøfokus på Odense Letbane. HSE manager Thomas Berget fortalte om baggrunden for projektet, forudsætninger, organisering, udfordringer og tiltag.
 • 22. marts 2018, Slots- og Kulturstyrelsen. Emne: Sociale klausuler, og hvordan man som bygherre kan kontrollere disse, herunder koblingen til arbejdsmiljø. CSR-chef David Salomonsen fra Københavns kommune fortalte om værktøj udviklet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar  og erfaringerne hermed.
 • 1. februar 2018, Bygningsstyrelsen. Emne: Målsætning på arbejdsmiljø og opfølgning, herunder sanktioner
 • 14. september 2017, Banedanmark. Emne: Præsentation af Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret og opsamling på møde med Arbejdstilsynet
 • 8. juni 2017, DTU. Emne: Tolkning af bekendtgørelse om bygherrens pligter, dialog med Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet.
 • 4. maj 2017, Odense, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Oplæg ved Signe Mehlsen
 • 9. marts 2017, Slots- og kulturstyrelsen. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø på DTU. Oplæg ved Susanne Nejst Lørup
 • 2. februar 2017, DNV-Gødstrup. Emne: Håndtering af bygherreansvaret for arbejdsmiljø, herunder sikkerhedsintro
 • 8. december 2016, Københavns Lufthavne. Emne: Copenhagen Airports håndtering af bygherreansvaret
 • 27. oktober 2016, Bovia. Emne: Samarbejde mellem bygherre og entreprenør
 • 15. september 2016, Hofor. Emne: Præsentation af Hofors håndtering af bygherreansvaret med efterfølgende diskussion
 • 9. juni 2016, Biofos. Emne: Hvad er arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udfordringer? Oplæg v. Ulrik Holm, Orbicon.
 • 28. april 2016, Fruehøjgaard. Emne: Rammer for arbejdsmiljøkoordinatoropgaven, herunder ydelsesbeskrivelse. Oplæg v. arbejdsmiljøkoordinator Betina Lyngsø, Cowi: Hvilke rammer har arbejdsmiljøkoordinatoren brug for?
 • 10. marts 2016, Bygningsstyrelsen. Emne: Journalen – begreber og skabeloner. Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet fortæller om deres krav til arbejdsmiljøkoordinering, herunder brug af journalen
 • 21. januar 2016, DNU Skejby. Region Midtjyllands indsats i projektering og udførelse og effekten på ulykkesfrekvensen. Oplæg v. arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann
 • 10. december 2015, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Beskrivelse af Bispebjerg projektet, herunder fællesbyggeplads-koncept, journal, PSS og Drift og vedligeholdelse. Dilemma til diskussion i plenum: Hvor ligger AMK(P)-rollen bedst, hos rådgiver-teamet eller som ekstern rolle?
 • 10. september 2015, Metroselskabet. Emne: Bygherrens rolle i relation til om koordinator er intern eller ekstern, herunder udbud, rammesætning og samarbejde.
 • 3. september 2015, Energinet.dk. Håndteringen af bygherreansvaret på projekter, hvor langt størstedelen af arbejdet er særligt farligt. Oplæg v. gruppeleder for QHSE Mads Christian Madsen.
 • 6. maj 2015, BFA Bygge & Anlæg. Emne: Ledelsessystem om bygherreansvaret. Oplæg v. arbejdsmiljørådgiver Berit Vangborg, Banedanmark

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. december 2018