Netværkets medlemmer

Netværk for bygherrerNetværkets møder

Navn Firma
Allan Rahn Svendsen Vejdirektoratet
Anja Irene Bæk Københavns Kommune
Anne Margrethe Anttila Bonava
Anne Mette Hansen Region Midtjylland
Anne Sofia Lønvig Slots- og kulturstyrelsen
Bent D. Laursen Boligkontoret Fredericia
Bente Grau-Hansen Region Midtjylland
Berit Helene Vangborg Banedanmark
Christian Stochholm Normand Øresundsbron
Christine Meden Bjerregaard Bygherreforeningen
Conny Ransborg Copenhagen Airports
Dan Radmer Henriksen Copenhagen Airports
Ellen Bisgaard Boligkontoret Danmark
Hanne Ullum Bygherreforeningen
Helena Kreipke Juul Københavns Kommune
Henning Jansen Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Henrik Christoffersen Odense Kommune
Henrik Dahl Hofor
Henrik Dunk Saxnæs Faxe Forsyning
Howard Jack Riley Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Iben Fusager Kailow Forsyning Ballerup
Jan Grønkjær Lejre Kommune
Janne Ravensholt Banedanmark
Jasper Kammer Wittenkamp Gentofte Kommune
Jesper Dahl Vittrup Energinet.dk
Jens Thygesen Rasmussen Hofor
John Overmark Hansen BIOFOS
Kaj Birkkjær Larsen Copenhagen Airports
Karsten Landvad Region Sjælland
Katrine von Schimmelmann DNU, Region Midtjylland
Kim Andersen Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Kim Olesen Bygningsstyrelsen
Lasse Pedersen Silkeborg Kommune
Lene Bjerg Hall-Andersen Novo Nordisk
Louise Betina Marqvertsen  
Louise Wedel Banedanmark
Maria Teresa Jacobsen Bygningsstyrelsen
Martin Akselsen Københavns Kommune
Michael Grausen Hofor
Michael Jacobsen Lolland Forsyning
Mikkel Rune Andresen DNU, Region Midtjylland
Mogens Tolstrup Byg med Sjæl ApS
Morten Hove Andersen Boligselskabet Fruehøjgaard
Ole Hansen Bovia
Ole Lund Kolding Kommune
Peter Stig Værum Bygningsstyrelsen
Pia Friberg Lyme Banedanmark
Rasmus Hjorth Himmerland Boligforening
Sabine Nygaard Skou Kristensen Københavns Kommune
Susanne Nejst Lørup DTU
Tanja Andersen Region Midtjylland
Thomas Berget Odense Letbane
Thomas Fjeldving Ringsted Forsyning
Thomas Jepsen Lolland Forsyning
Thomas Sørensen Arpe & Kjeldsholm A/S
Timm Bochdam Faxe Forsyning
Tommy Lind Thisted Kommune
Torben Bruun Hansen Banedanmark
Torben Dahl Nielsen Chr. Hansen

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017