Netværk for bygherrer

Netværkets medlemmerNetværkets møder

I samarbejde med Bygherreforeningen står BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste for et netværk for bygherrer, især flergangsbygherrer.

Formålet med netværket er at diskutere de virkemidler, som bygherren har for at håndtere bygherreansvaret og sikre et godt arbejdsmiljø gennem hele byggeprocessen.

Netværket baserer sig i høj grad på medlemmernes bidrag til oplæg og videndeling. Desuden lægger medlemmerne skiftevis lokaler til. Signe Mehlsen er tovholder for netværket.

Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

Møder på Sjælland

Netværket mødes som udgangspunkt hver anden torsdag i marts, juni, september og december. Som udgangspunkt afholdes møderne kl. 13-16, men kan aftales løbende.

Møder i Jylland

Netværket mødes tre torsdage om året kl. 9-12.

Deltagelse

Tilmelding til netværket sker til Signe Mehlsen på sim@bam-bus.dk med navn, firmanavn og kontaktoplysninger.

Alle er velkomne til møderne henholdsvis på Sjælland og i Jylland.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 30. november 2023