Bygherren – Arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer

Bygherren skal sikre sig, at arbejdsmiljøkoordinatoren har de lovpligtige kvalifikationer.

Ved store byggeprojekter skal arbejdsmiljøkoordinatorer for projektering og under udførelsen have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Bygherren kan bede om at se uddannelsesbeviset for den udpegede arbejdsmiljøkoordinator.

Øvrige krav i bekendtgørelsen om viden og praktisk erfaring kan fx kontrolleres via CV, og evt. ved at få en beskrivelse af tilgangen til arbejdsmiljøkoordinering.

Bygherren kan vælge at stille supplerende krav ud over de lovfastsatte kvalifikationer.

Supplerende kvalifikationskrav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering kan fx være:

  • Praktisk erfaring med projektering, hvor arbejdsmiljøhensyn er blevet indarbejdet og anvendt under udførelsen
  • Erfaringer med til at facilitere processen under projekteringen, hvor arbejdsmiljø skal indarbejdes
  • Evne til at formidle god arbejdsmiljøpraksis til bygherre, rådgivere og projekterende
  • Erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering fra andre lignende projekter fx anlægsarbejde, samt i forhold til projektets kompleksitet og størrelse

Supplerende kvalifikationskrav til arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen kan fx være:

  • Erfaringer med at facilitere processen under udførelsen
  • Evne til at formidle god arbejdsmiljøpraksis til bygherren, ledere og håndværkere
  • Erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering fra andre lignende projekter, fx renovering, samt i forhold til projektets kompleksitet og størrelse

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. marts 2018