Bygherren – Afgrænsning (fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger)

Bygherren skal med sin arbejdsmiljøkoordinator (P) sikre, at det afklares, hvor og hvornår der vil være flere virksomheder, der arbejder samme sted på byggepladsen på samme tid.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at afgrænsningen af fællesområder på byggepladsen og aftaler med entreprenører om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder fremgår af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren kan overveje at angive bestemte teknisk hjælpemidler for at tilgodese alle parter. Det kan blandt andet være facade- og tagstillads, byggeelevator og kraner.

Læs mere:

Afgrænsning af fællesområder og brug af fælles sikkerhedsforanstaltninger bør så vidt muligt være vurderet og angivet i samspil med projekteringen.

Det skal gøres før udbud under hensyn til bygge- og anlægsprojektets størrelse og kompleksitet.

Det er således en fordel for både bygherren og tilbudsgivere, at arbejdsmiljøopgaver, sikkerhedsforanstaltningerne og afgrænsning af ansvaret i fællesområderne i byggeperioden er beskrevet i udbudsmaterialet, så udgifter til arbejdsmiljøarbejdet kan indregnes i tilbudspriserne. Dette gælder under alle omstændigheder ved fagentrepriser.

Arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt (fællesområder) kan være:
 • Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre virksomheders ansatte, herunder kunder, brugere eller leverandører
 • Færdsels- og adgangsveje
 • Skurbyen
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Gangbroer
 • Stilladser
 • Indhegning og skiltning
 • Orienteringsbelysning i fællesområderne
 • Fremføring af forsyning - el og vand.

Ofte vil det være nødvendigt at lade et større område være fællesområde for at simplificere den ellers nødvendige opdatering af de enkelte entreprenørers arbejdsområder.

For at lave en realistisk udførelsestidsplan skal man blandt andet kende til:
 • Arbejdsprocesserne
 • Omfanget af særligt farlige arbejder
 • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
 • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
 • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
 • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
 • Materialernes tørretider og andre forhold
 • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
 • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
 • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. marts 2018