8.2 Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen

Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen kan bidrage positivt til at sikre flowet i renoveringen. Vurdering af arbejdsmiljøforhold og afgrænsning af fællesområder kræver indgående kendskab til arbejdsprocesser og rækkefølgen af disse.

Arbejdsmiljøkoordinatoren kan derfor udfordre entreprenøren på sikkerhedsmøder og i dagligdagen på planlægningen af renoveringsprojektet og de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som skal håndteres.

Læs mere: