8.1 Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen kan bidrage positivt til at styrke bygbarheden i renoveringsprojekter. Vurdering af arbejdsmiljøforhold kræver kendskab til de arbejdsprocesser, som skal udføres.

Så derfor kan arbejdsmiljøkoordinatoren være med til at udfordre de projekterende på, hvordan renoveringsprojektet kan udføres rent byggeteknisk, og i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal udføres.  Det er dog vigtigt at fremhæve, at arbejdsmiljøkoordinators opgave er at koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre, at der i projekteringsfasen tages hensyn til arbejdsmiljø i den kommende udførelse og drift. Projekterende og entreprenører har selv pligter i forhold til arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal skærpe projektdeltagernes opmærksomhed på arbejdsmiljø og spørge ind til dette, men ikke nødvendigvis komme med konkrete løsninger.

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen kan understøtte identifikationen af særligt farligt arbejde og indgå i dialog om håndtering af disse. Arbejdsmiljøkoordinator bør deltage på projekteringsmøder og/eller selv forestå møder eller workshops, hvor arbejdsmiljørisici kortlægges og risikovurderes.

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen inddrages bl.a. i den tværfaglige granskning, så der også her sættes fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed.

I renoveringsprojekter kan krav om at anvende bestemte produkter/materialer, fx i fredede bygninger give nogle uhensigtsmæssige påvirkninger eller arbejdsstillinger for de beskæftigede.  I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at substituere eller finde en alternativ arbejdsmetode, må de projekterende indgå i en dialog med arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Det kan fx være nødvendigt at begrænse arbejdstiden for den enkelte medarbejder. Disse forhold skal angives i pågældende arbejdsbeskrivelse.

Læs mere: