8 Samarbejdet med arbejdsmiljøkoordinator

Projekterende og entreprenører skal samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator og sikre, at vedkommende informeres om og inddrages i alle forhold, som har betydning for sikkerhed og sundhed, samt at formidling af dokumenter foregår smidigt og rettidigt.

Projekterings- og byggeleder har en central rolle heri