6.4 Anvendelse af PSS

Arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsesfasen skal ajourføre plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når der er behov for dette.

Entreprenøren skal på arbejdsmiljøkoordinatorens foranledning levere input til plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Det vil mange gange være entreprenøren, som udarbejder tidsplan og byggepladsplan(er). Dette skal ske i et tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren.

Der skal være et stadig fokus på byggepladsens indretning og logistik.

PSS skal også ajourføres på grundlag af projektændringer i byggeperioden. Det skal aftales mellem arbejdsmiljøkoordinator i projektering og arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen, hvordan disse input koordineres.

Læs mere: