6.2.2 Anvendelse af digital kommunikation i samarbejdet

Muligheden for anvendelse af digital information har gjort samarbejdet lettere, selv om ikke alle aktører er på byggepladsen.

Man skal dog overveje om øget adgang til informationer for alle giver værdi eller informationsoverload.