6.2.1 Etablering af samarbejde

Det er nødvendigt at etablere et godt samarbejde mellem alle aktører på renoveringsprojektet. Dette kræver, at alle aktører tager sig tid til at mødes og lære hinanden at kende. Dette skal ske allerede i kontraheringsfasen.

Der skal laves en tydelig forventningsafstemning og aftaler om, hvordan kommunikationen foregår. Der findes procesværktøjer, som man kan bruge til at kick-starte samarbejdet og skabe overblik over organisation og omgivelser, fx interessentanalyse. En forudsætning for et godt samarbejde er, at aftaleforholdene er klare.

Etablering af samarbejdet skal sikre, at skellet mellem de projekterende og entreprenører mindskes, så dialogen bliver ligeværdig. Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen skal være en integreret del af dette samarbejde og tages med på råd, når der sker ændringer og tilpasninger af projektet, som påvirker arbejdsmiljøforhold og de fælles sikkerhedsforanstaltninger.

I kontraheringsfasen skal det ligeledes aftales, hvad man gør, hvis der opstår uforudseelige forhold, så man kan undgå farlige situationer og stop i produktionen. Det er vigtigt, at alle entreprenører, inklusiv underentreprenører er bekendt med disse aftaler.

Arkitekt eller bygherrerådgiver kan italesætte behov for samarbejde over for bygherren og facilitere opstarten som proceskonsulent.

Læs mere: