6.2 Samarbejde mellem aktørerne

Bygherren har en central rolle i at sikre et godt samarbejde i udførelsesfasen. Bygherren skal skabe rammerne for samarbejde, gå foran med det gode eksempel og påtale eventuelle konfliktsituationer.

Bygherren bør gøre det klart for alle aktører, at han vægter samarbejdet højt.

Hver aktør skal påtage sig at bidrage til samarbejdet og tage ansvar for sit område. Der er ofte en sammenhæng mellem, hvor godt samarbejdet fungerer, og hvordan fremdriften og ryddeligheden er på pladsen.

Byggeledelsen skal være på forkant med projektet. De skal til stadighed holde øje med, at de nødvendige arbejdstegninger og -beskrivelser, som entreprenøren skal bruge, er tilgængelige. Entreprenøren skal levere oplysninger om arbejdets stade og stille spørgsmål rettidigt, så de projekterende kan nå at udarbejde eller uddybe tegninger mm.

Læs mere: