6.1 Trimmet byggeri og arbejdsmiljø

Trimmet byggeri bygger på princippet om at skabe værdi for kunden og gøre det så effektivt som muligt. Man har fokus på hele værdikæden og det produktionsflow, som er på byggepladsen.

I denne sammenhæng er kunden bygherren, som ønsker et renoveringsprojekt udført. Flowet er den byggetakt, som entreprenøren skal renovere med.

I Trimmet byggeri afdækker man arbejdsprocessen eller aktiviteten, inden man igangsætter arbejdet. Der er fokus på ”de syv strømme”:

  • Forudgående aktiviteter
  • Ydre forhold
  • Materialer
  • Information
  • Mandskab
  • Materiel
  • Plads

Arbejdsmiljø og sikkerhed er ikke nævnt specifikt i de syv strømme, men er dækket af flere af begreberne. Arbejdsprocesser igangsættes først, når de er ”sunde”, hvilket medfører, at risici forebygget og forhindringer fjernet. Man begynder fx ikke at udføre et arbejde, før de tekniske hjælpemidler er anskaffet, og forudgående aktiviteter er afsluttet.

Planlægningsværktøjer

Afdækning af aktiviteten sker af byggeledelsen med involvering af de beskæftigede på pladsen. Der anvendes bl.a. ”Proces-, periode- og ugeplanlægning” som værktøjer. Procesplanen er den overordnede plan for renoveringen, gerne struktureret efter bygningsdele. Periodeplanen er en 3-6 ugers plan, som har til formål at forberede aktiviteterne og fjerne eventuelle forhindringer i god tid. Ugeplanlægningen er den helt konkrete tidsplan for ugen. Gennem involvering af de beskæftigede skabes ejerskab til de aftaler, som er indgået. Og man får kendskab til de andre fags udfordringer og de grænse- og samarbejdsflader, man har. 

Fordele ved Trimmet byggeri

Erfaringer viser, at Trimmet byggeri giver en langt bedre tværfaglig koordinering end traditionel byggestyring. Man prøver at forudse det uforudsigelige, og man laver et beredskab, som hurtigt kan aktiveres. Erfaringer viser, at projektorganisationen bliver bedre til at håndtere ændringer i hverdagen, fordi man samarbejder og ikke kun arbejder hver for sig. Der oparbejdes en større tillid til hinanden end med traditionel byggestyring, og dermed et bedre udgangspunkt for at løse udfordringerne i dialog med hinanden ude på pladsen. De beskæftigede kan hurtigere komme i gang med den aftalte løsning, og man kan så efterfølgende skrive de formelle dokumenter, fx tilsynsnotater. Det giver en langt større fleksibilitet og dermed bedre vilkår for fremdriften.

Kobling til arbejdsmiljøkoordinering

Hvis der anvendes Trimmet byggeri på en byggeplads, giver det også mulighed for, at arbejdsmiljøkoordineringen kan være mere på forkant og dermed bedre involveret, fordi der er mere konkrete planer at koordinere ud fra. Arbejdsmiljøkoordinator bør derfor deltage på de ugentlige møder.