5.6 Tidsplan

En realistisk tidsplan er essentiel for en sikker renoveringsproces. Det er bygherren, som har ansvaret for tidsplanen, men projekterende og rådgivere skal foretage vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Projekterende og rådgivere har således væsentlige input til tidsplanen, og ofte er det da også projekteringslederen, som laver oplægget til tidsplanen, som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen kommenterer.

Det er en god ide at tage hensyn til uforudseelige forhold, når tidsplanen udarbejdes. Det er essentielt at vurdere det “slæk”, som man afsætter til den enkelte aktivitet. Dette kan gøre, at tidsplanen ikke bliver presset, hvis der opstår uforudseelige forhold. En presset tidsplan kan nemlig føre til farlige situationer og i værste tilfælde arbejdsulykker.

Læs mere: