5.5 Byggepladsplan og logistik

Byggepladsforhold og logistik er typisk en udfordring i renoveringsprojekter, da der ofte er snævre pladsforhold ude og inde.

Det er nødvendigt, at de projekterende nøje overvejer byggepladsforholdene og logistikken omkring renoveringen i sammenhæng med rækkefølge af arbejdsprocesserne. Det er nødvendigt for at opnå gode arbejdsmiljøforhold, men også for at renoveringen overhovedet kan lade sig gøre.

Der skal tages hensyn til anvendelse og placering af tekniske hjælpemidler, fx kran. Det skal desuden angives, hvilket fælles sikkerhedsforanstaltninger der skal anvendes, og hvilken entreprise der har ansvaret herfor, fx opstilling, justering og nedtagning af stillads. Der skal tages hensyn til færdsel og ophold af brugere, hvis bygningen skal være i drift under renoveringen. Fx kan man ikke antage, at brugere og beskæftigede på pladsen kan anvende samme trappe. Der skal være særskilte adgangsveje af hensyn til sikkerheden og entreprenørens byggetakt.

Byggepladsbeskrivelsen og byggepladsplanen skal være så detaljeret og gennemarbejdet, at entreprenøren med udgangspunkt i denne kan planlægge et godt renoveringsforløb. Beskrivelsen skal indeholde information om de forudsætninger, som de projekterende har lagt ned over projektet. I nogle tilfælde vil man være nødsaget til at omdisponere byggepladsen undervejs, og sådanne ændringer skal de projekterende have gjort sig tanker om allerede i projekteringsfasen, så det ikke kommer som en overraskelse og dermed ekstraomkostning i udførelsesfasen.

Byggepladsplanen skal indgå som bilag i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Det kan være en god ide at anvende 3D-værktøjer til at illustrere de enkelte etaper i renoveringen og kontrollere de pladsmæssige begrænsninger i forhold til de materialer, som skal ind og ud.

Eksempel: Rækkefølgen af arbejdsprocesser er især væsentlig ved renoveringsopgaver, hvor man ofte er begrænset af pladsforhold. I bygningen er man begrænset af konstruktionens rammer. Hvis man skal have trappeløb ind i bygningen, er det afgørende, hvilke åbninger man kan anvende hvornår. Dette kan fanges med brug af 3D-værktøjer, fx om døråbninger er store nok. Måske er det nødvendigt at lave midlertidige åbninger i bygningen, udvidede eksisterende åbninger eller vente med at sætte døre eller vinduer i, indtil trappeløbet er hejst ind i bygningen. Dette skal indarbejdes i både byggepladsbeskrivelse og tidsplan.

Læs mere: