5.4 Input til PSS og journal

De projekterende skal på foranledning af arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringsfasen give input til plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journalen.

Input til plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er blandt andet tidsplan, byggepladsplan samt  beskrivelser og foranstaltninger ved særligt farligt arbejde.

Input til journalen er en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerhed og sundhed ved fremtidige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder på den pågældende bygning, fx hvis der er særlige forhold omkring vinduespudsning eller reparation af vvs-installationer.

Eksempel: Et arkitektfirma har udarbejdet paradigme for en journal bygget op omkring bygningsdele. For hver bygningsdel kan udarbejdes en risikoanalyse for henholdsvis udførelse og drift og markeres, hvis der er behov for en beskrivelse af arbejdsmiljøforholdene

Læs mere: