5.3.1 Arbejdsbeskrivelser og særligt farligt arbejde

Projekterende skal med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

Det fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. Det betyder bl.a., at det af arbejdsbeskrivelser eller lignende i udbudsmaterialet skal fremgå, hvis der gør sig særlige forhold gældende, og det gør der tit i renoveringsprojekter.

Angivelsen kan fx være en bestemt rækkefølge af tømrer- og murerarbejdet eller  en henvisning til relevante branchevejledninger eller andet, som beskriver kravene for udførelsen. Det er ikke nok at henvise til plan for sikkerhed og sundhed (PSS). I Bips beskrivelsesværktøjer er der et særligt arbejdsmiljøafsnit under hver arbejdsbeskrivelse. Angivelserne kan også påføres tegningerne, som jo bruges direkte under udførelsen.

Den projekterende skal endvidere angive hvilke særlige risici og andre særlige forhold, der er forbundet med det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Disse særlige risici og særlige forhold fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen.

Eksempel: Ved renovering af fredede huse skal man udføre renoveringen med respekt for datidens byggemetoder og materialer. Der kan fx være krav om pudsede lofter, hvilket giver mureren uhensigtsmæssige arbejdsstillinger med arbejde over hovedhøjde. Det er ikke muligt at anvende en anden finish, og der kan ikke anvendes tekniske hjælpemidler, som giver en bedre arbejdsstilling. Den projekterende må derfor angive i udbudsmaterialet, at der er tale om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og at arbejdet skal tilrettelægges, så den daglige arbejdstid for den enkelte beskæftigede med pudsning af lofter reduceres, fx ved jobrotation.

Læs mere: