5.3 Udbudsmaterialets indhold

Det er vigtigt, at udbudsmaterialet er entydigt og giver entreprenøren de nødvendige informationer om forundersøgelsernes resultat og krav til renoveringens omfang og output.

Udbudsmaterialet skal være overskueligt, så entreprenøren kan danne sig et overblik. Det er til gavn for alle parter, hvis entreprenøren har et sikkert grundlag at give pris på.

Der bør indarbejdes retningslinjer for håndtering af uforudseelige forhold, fx beredskab til håndtering af bygningsforurening samt tidsfrister for svar fra projektopfølgningen. Der skal ligeledes afsættes økonomi til uforudseelige forhold.

Er der ikke projekteret færdigt, bør det gøres klart i udbudsmaterialet, og der bør ligge en tidsplan med angivelse af, hvornår beslutninger bliver taget.

Det er vigtigt, at de projekterende overvejer, hvem der er målgruppen for de tegninger, som udarbejdes som en del af udbudsmaterialet. Ofte samler man flere fags oplysninger på den samme tegning, men det gør det uoverskueligt for den enkelte håndværker. Det er dog også vigtigt, at tegninger fra forskellige fag stemmer overens, så alle fag arbejder ud fra de samme forudsætninger og krav.