5.2.3 Risikoanalyse

Projekterende og rådgivere kan udføre en risikoanalyse, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator.

Metoden går ud på at identificere mulige risici i de enkelte arbejdsprocesser og vurdere sandsynlighed og konsekvens af disse. Her er der fokus på arbejdsmiljørisici, men metoden kan anvendes til alle typer risici. Det er vigtigt, at man er enige om betydningen af de niveauer for sandsynlighed og konsekvens, som man anvender, fx som vist nedenfor. Når risici er vurderet, kan man tale om mulige risikoreducerede tiltag, som kan nedsætte sandsynlighed og/eller konsekvens.

Risikoanalysen kan med fordel udføres sammen med bygherren, som på den måde inddrages i diskussionen om ansvar og omkostninger ved at forebygge/minimere disse risici. Metoden forudsætter, at man har en ide om, hvilke arbejdsprocesser og forhold der vil gøre sig gældende i renoveringsprojektet. Men risikoanalysen kan udføres i flere omgange og detaljeres, efterhånden som projektet tager form.

Læs mere: