5.2.2 Tværfaglig granskning

Det er god kutyme at lave en tværfaglig granskning ved faseskift. Denne granskning skal også omfatte arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøkoordinator kan med fordel facilitere eller deltage i denne proces.

Det er væsentligt at have arbejdsmiljøkompetence inddraget i granskningen, hvor især arbejdsmiljøkoordinator har blik for de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Men de projekterende har også en pligt til at have fokus på, om renoveringen kan foregå på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Jo bedre projektet er gennemtænkt i arbejdsprocesser, jo lettere vil det være at vurdere arbejdsmiljørisici og sikre en god logistik og mulighed for at indtænke brugen af egnede tekniske hjælpemidler.

Den tværfaglige granskning skal sætte fokus på grænseflader mellem de projekterende fag, da der ofte i disse grænseflader kan opstå arbejdsmiljøproblemer under udførelsen.

Læs mere: