5.2.1 Arbejdsmiljøgranskning af de enkelte fagprojekter

Projekterende bør lave en granskning af eget fagprojekt med fokus på arbejdsmiljø i både udførelse og drift.

Her tages stilling til, om fagprojektet er bygbart, og hvilke arbejdsmiljømæssige forhold der vil gøre sig gældende. Det kan være godt at udarbejde tjekliste/skema, som kan anvendes til denne granskning. Det er nødvendigt at have eller inddrage arbejdsmiljøkompetence for at ’få øje på’ arbejdsmiljøproblemer. Det kan også være en god idé at bruge en entreprenør til granskning for bygbarhed, da entreprenøren har den udførelsesmæssige erfaring.

Læs mere:

Disse eksempler er dog ikke opdateret efter den nyeste bekendtgørelse for rådgivere og projekterendes pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø